Dette websted blev arkiveret den (19/03/2010)
19/03/2010
Juridisk meddelelse | Nyt på EUROPA | Indeks | Om EUROPA | Ofte stillede spørgsmål | Søgning | Kontakt

Det Europæiske Råd

Spring bjælke med sprogvalg over (genvejstast=2)
EUROPA > Det Europæiske Råd
Tidligere møder i Det Europæiske Råd
Det Europæiske Råd i Bruxelles den 10. og 11. december 2009

«Det Europæiske Råd tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske retningslinjer herfor» (Artikel 4 i traktaten om Den Europæiske Union)

EU's stats- og regeringschefer og Kommissionens formand har fra dets oprettelse i 1974 mødtes i Det Europæiske Råd. Det blev til en institution i 1986 med den europæiske fælles akt. Det Europæiske Råds medlemmer bistås af medlemsstaternes udenrigsministre og af et medlem af Kommissionen. Det Europæiske Råd mødes mindst en gang hvert halve år. Formandskabet varetages ved disse lejligheder af den stats- eller regeringschef, der ifølge den halvårlige turnus det pågældende halvår står i spidsen for EU's Råd. I praksis mødes Det Europæiske Råd mindst fire gange om året, og der indkaldes derudover undtagelsesvis til særlige rådsmøder. Som led i Lissabon-strategien har mødet i marts måned siden 2000 drejet sig om økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige anliggender samt miljøspørgsmål. Formandskabets offentliggør efter hvert møde sine konklusioner.

Læs mere ...

Tidligere møder i Det Europæiske Råd

Pressemeddelelser

  • Det Europæiske Råd i Bruxelles, 25-26/03/2010
  • Det spanske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union 2010
  • Klimaindsats - Energi til en verden i forandring

Det Europæiske Råd - Formandskabets konklusioner 1994-2009

 

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds tidligere møder, fra 1975, findes i Europa-Kommissionens pressedatabase, RAPIDEnglishFrançais . De ønskede dokumenter findes ved at vælge "DOC – Presidency of the Council of the European Union", "Search complete database" og derefter udfylde "EUROCONS" i søgefeltet.

Papirudgaverne kan fås ved henvendelse til: public.info@consilium.europa.eu

Juridisk meddelelse | Nyt på EUROPA | Indeks | Om EUROPA | Ofte stillede spørgsmål | Søgning | Kontakt | Sidens top