Sådan måler vi inflation i EU

Sådan måles inflation
  • Det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) bruges til at holde øje med inflationen.
  • HICP udarbejdes ud fra en repræsentativ "kurv" med varer og serviceydelser for hvert land.
  • HICP-indekset for EU og for euroområdet beregnes af Eurostat på baggrund af de nationale HICP-indekser fra de enkelte medlemslande.

En høj inflation har alvorlige konsekvenser for et samfund, og det er vigtigt, at inflationen overvåges og styres effektivt. Derfor er det væsentligt at have en harmoniseret metode til at måle inflation, hvor man anvender aftalte definitioner og fælles metoder, så resultaterne bliver sammenlignelige. Inflationsmålingerne skal kunne anvendes i udarbejdelsen af den økonomiske politik, og det anvendte indeks skal være relevant for EU-borgerne ved over tid at måle ændringerne i priser, som folk støder på i dagligdagen.

I EU måles inflationen i forbrugerpriserne med det "harmoniserede forbrugerprisindeks" (HICP). "Harmoniseret" betyder, at alle EU-lande bruger samme metode til udarbejdelse af indekset. Ved at anvende det samme indeks i hele EU kan vi lave sammenligninger mellem landene.

HICP - en kurv med varer og serviceydelser

For at HICP-indekset skal være relevant, skal det måle husholdningernes forbrugsadfærd i dagligdagen så nøjagtigt som muligt. Til det formål sammensætter de nationale statistiske kontorer i medlemslandene en "kurv" med varer og serviceydelser, der afspejler et repræsentativt forbrugsmønster i alle typer husholdninger i det pågældende land. Kurven skal omfatte priser på almindelige varer og serviceydelser, som vi ofte betaler for, såsom husleje, mad, tøj og frisør, og derudover andre almindelige varer og serviceydelser, der købes sjældnere, såsom forsikringspræmier, bil- og boligreparation og vedligeholdelse.

Diagram: En HICP varekurv med 12 produkter og servicegrupper

Sådan fylder vi HICP-kurven op

For at kunne følge prisudviklingen tæt udvælges en repræsentativ stikprøve af butikker og detailhandler i flere store og små byer. På de udvalgte steder sammensættes en kurv med faktiske produkter og serviceydelser. Kurven behøver ikke at være identisk for alle stederne - eksempelvis har supermarkederne i små byer et mindre produktudvalg end i storbyerne. Indholdet i kurven opdateres jævnligt, så det afspejler ændringer i forbrugsmønstrene, for eksempel når forbrugerne begynder at købe flere økologiske produkter.

Sådan registreres HICP-kurven

Med faste intervaller registeres priserne på de varer og serviceydelser, som kurven indeholder. I Tyskland har man for eksempel ca. 600 prisindsamlere, der besøger ca. 30.000 forretninger i 188 kommuner hver måned. Priser ved internetsalg og katalogsalg registreres også. I alt indsamles mere end 300.000 enkelte priser hver måned. I Spanien registrerer man ca. 220.000 priser hver måned i 177 kommuner, og i Frankrig får ca. 30.000 forretninger i 106 byområder besøg af prisindsamlerne, der registrerer prisen på ca. 130.000 specifikke produkter.

Sådan vægtes HICP-kurven

Varerne i kurven har ikke alle den samme vægt. Fødevarer køber vi næsten hver dag, benzin til bilen måske en gang om ugen, frisøren besøger vi måske en gang om måneden, og bilforsikringen betaler vi en gang om året. Ud over at HICP-kurven er sammensat af et repræsentativt udvalg af de varer, vi køber, er det også nødvendigt at indregne, hvor meget vi køber af de enkelte varegrupper - hver vare vægtes, så beregningen afspejler dens betydning i husholdningsbudgettet.

For at anvende vægtningen på HICP-kurven, bliver de mange tusinde enkeltprodukter og serviceydelser inddelt i over 100 "grupper" for eksempel hører rødvin og sherry til gruppen "vine", og slips og damebukser hører til gruppen "beklædning". Regelmæssige undersøgelser af husholdningernes forbrugsmønster bestemmer vægtningen af de enkelte grupper i kurven.
Diagram: Den vægtede sammensætning af produktgrupper i HICP-varekurven

Sådan måles HICP-kurven

Når vi skal måle den generelle prisinflation, bliver varegrupperne i kurven grupperet yderligere i 12 kategorier, for eksempel fødevarer og ikke-alkoholiske drikke, transport, fritid og kultur, og beklædning og fodtøj. Det er de samlede og vægtede prisændringer i kurven, der bruges til at udregne forbrugerprisindekset. Det er klart, at HICP udtrykker gennemsnitstal, og de enkelte husholdninger kan opleve højere eller lavere prisinflationsrater for nogle produkter. Bor man for eksempel i en husholdning på landet, bruger man måske flere penge på benzin til bilen end de, der bor i byerne, fordi der er langt til skoler og butikker, og derfor vil en prisstigning på benzin påvirke dem mere.

Interaktivt diagram over prisinflation

Information om HICP på Eurostats hjemmeside
HICP databasen
HICP primære tabeller

Til toppen