Inflácia v každodennom živote v EÚ

Inflácia v každodennom živote v EÚ
  • Občania EÚ sú rozličnými spôsobmi vystavení inflácii.
  • V každodennom živote sa môžu ľudia stretávať s rozličnými mierami inflácie v závislosti od toho kde a ako žijú.

Inflácia je do istej miery prítomná stále, neznamená to však, že občania EÚ sú kvôli tomu menej bohatšími. Zvyšovaním bohatstva vďaka hospodárskemu rastu sa vo všeobecnosti vyrovnáva strata kúpnej sily spôsobená infláciou. Výrobky môžu stáť viac, ale ľudia majú viac peňazí na míňanie.

V každodennom živote sa však môžu ľudia stretávať s rozličnými reálnymi mierami inflácie. Je to spôsobené viacerými, často komplexnými faktormi, ako sú:

  • typ domácnosti,
  • rozdiely v štruktúre spotreby medzi krajinami a regiónmi,
  • národné daňové politiky a pod.

Táto časť poskytuje informácie o rôznorodosti reálnych mier inflácie medzi krajinami EÚ pre rozličné výrobky. Umožňuje používateľovi porovnať index inflácie v rámci celej EÚ, Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) (Meranie inflácie v EÚ).

Hore