Inflaatio EU:n jäsenvaltioiden arjessa

Inflaatio EU:n jäsenvaltioiden arjessa
  • EU:n kansalaiset joutuvat tekemisiin inflaation kanssa eri tavoin.
  • Jokapäiväisessä elämässä inflaatio ilmenee eri tavoin asuinpaikasta ja elintavasta riippuen.

Vaikka inflaatiota esiintyy koko ajan, se ei tarkoita, että EU:n kansalaiset olisivat sen vuoksi vähemmän vauraita. Talouskasvun luoma hyvinvointi tasapainottaa yleensä inflaation aiheuttamaa ostovoiman menetystä. Tuotteet voivat maksaa enemmän, mutta ihmisillä on myös enemmän rahaa kulutettavanaan.

Inflaatio voi kuitenkin kohdistua ihmisiin eri tavoin jokapäiväisessä elämässä. Tämä johtuu monista, usein monimutkaisista tekijöistä, kuten

  • kotitalouden tyypistä
  • kulutustottumusten eroista eri jäsenvaltioissa ja eri alueilla
  • jäsenvaltion veropolitiikasta ym.

Tässä osassa annetaan tietoja useiden yksittäisten tuotteiden todellisen inflaation eroista EU:n jäsenvaltioissa. Käyttäjä voi vertailla tietoja koko EU:n inflaatiota koskevaan indeksiin, yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin (YKHI) (Inflaation mittaaminen EU:ssa).

Sivun alkuun