This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014
EU avvärjer budgetkris för Erasmus

Sökväg

EU avvärjer budgetkris för Erasmus

Dagens och morgondagens Erasmusstudenter kan dra en lättnadens suck: EU-länderna och Europaparlamentet har avvärjt budgetkrisen i det populära utbytesprogrammet genom att i sista stund enas om tillskott till programmets budget 2012 och undanröja oklarheterna om budgeten 2013. Tack vare den här överenskommelsen kan EU-kommissionen bevilja omkring 280 000 Erasmusstipendier till studenter under läsåret 2013–2014.

Överenskommelsen avvärjer också problem för de andra utbytesprogrammen inom programmet för livslångt lärande (Leonardo för yrkesutbildning, Comenius för grundskolor och gymnasier och Grundtvig för vuxenutbildning) som gör det möjligt för unga och lärare att vidga sina vyer och öka sin kompetens genom studier eller praktik utomlands. Överenskommelsen skapar dessutom klarhet kring Marie Curie-åtgärderna som stöder internationella forskarutbyten.

– Jag är glad att EU-länderna och parlamentet enats om budgeten, eftersom det är väldigt viktigt för Erasmusstudenterna och andra stödmottagare inom våra program. Det sänder en positiv signal att EU satsar på utbildning och kompetens, säger utbildningskommissionär Androulla Vassiliou.

Överenskommelsen godkänns i dag formellt av Europaparlamentet sedan EU-länderna gav sitt samtycke i förra veckan. På det här sättet fylls ett underskott på 180 miljoner euro i 2012 års budget för programmet för livslångt lärande. Underskottet i Erasmus var omkring 90 miljoner euro.

Överenskommelsen innebär att EU-kommissionen nu kan föra över pengarna till de nationella organ som ansvarar för driften av Erasmus i EU-länderna. De skickar i sin tur pengarna vidare till stödmottagarna, t.ex. de universitet och högskolor som betalar ut de månatliga stipendierna till studenterna.

Rådet och Europaparlamentet har också enats om EU:s budget för 2013, och där ingår omkring 500 miljoner euro till Erasmus och totalt 1 015 miljoner euro till programmet för livslångt lärande.

Erasmus står för över 40 % av budgeten i programmet för livslångt lärande. Nästan 90 % av Erasmus budget går till student- och personalutbyten.


Bakgrund

Totalt inom alla EU-program saknades 9 miljarder euro i budgeten för 2012. I dag har parlamentet och rådet kommit överens om ett tillskott på 6 miljarder euro till de mest brådskande behoven, medan resten (2,9 miljarder euro) ska betalas 2013. För de flesta stödmottagarna, t.ex. Erasmusstudenter, forskare och företag, betyder det att alla pengar de skulle ha fått under 2012 verkligen kommer 2012. Medlen som förs över till nästa år ska täcka räkningar för strukturfondsprojekt, särskilt projekt där betalningarna tidigare ställts in.

Europaparlamentet och rådet har också enats om en total budget på 132,8 miljarder euro för 2013. Det är 5 miljarder euro lägre än kommissionens förslag, som byggde på uppskattningar från de 27 EU-länderna själva. Även med de extra medlen som förs över från 2012 fruktar kommissionen att EU kommer att få en budgetbrist även nästa höst.

Merparten av EU:s budget 2013 ska gå till EU-ländernas ekonomiska utveckling och konkurrenskraft (35,5 % anslås till regionalpolitik) och till jordbruket (33,1 % anslås till den gemensamma jordbrukspolitiken). Erasmus anslag utgör omkring 0,4 % av den totala EU-budgeten.


Mer information

Senaste uppdatering: 24/11/2014 |  Till början