This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014
EU preprečila krizo financiranja programa Erasmus

Navigacijska pot

EU preprečila krizo financiranja programa Erasmus

Zdajšnji in prihodnji študenti Erasmusa si lahko oddahnejo: države članice in Evropski parlament so preprečili krizo financiranja priljubljenega programa za izmenjavo študentov Erasmus. V zadnjem možnem poskusu je bil dosežen dogovor, ki EU omogoča zapolniti primanjkljaj v proračunu za leto 2012 in odpraviti negotovosti glede financiranja programa v letu 2013. Komisija bo tako v študijskem letu 2013/2014 lahko zagotovila okoli 280 000 štipendij Erasmusa.

Dogovor je tudi preprečil, da bi se v težavah znašli drugi programi izmenjav, ki se izvajajo v okviru programa vseživljenjskega učenja (Leonardo za vajence, Comenius za šole, Grundtvig za izobraževanje odraslih). Ti programi mladim in pedagoškemu osebju omogočajo, da s študijem ali usposabljanjem v drugi državi razširijo svoje znanje in spretnosti ter poklicne možnosti. Dogovor o proračunu odpravlja tudi negotovosti glede dejavnosti Marie Curie, ki podpirajo mednarodno mobilnost raziskovalcev.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je pozdravila izide pogajanj: „Zelo sem vesela, da so države članice in evropski poslanci dosegli dogovor, ki je izredno pomemben za študente Erasmusa in druge upravičence naših programov. To, da je Evropa zavezana naložbam v izobraževanje in spretnosti, je pozitiven signal.

Dogovor, ki so mu države članice dale zeleno luč prejšnji teden, Evropski parlament pa ga je uradno potrdil danes, odpravlja primanjkljaj v višini 180 milijonov evrov v proračunu za leto 2012 za program vseživljenjskega učenja. Od tega se okoli 90 milijonov evrov nanaša na Erasmus.

Doseženi dogovor pomeni, da lahko Komisija zdaj nakaže potrebna sredstva nacionalnim agencijam, ki so odgovorne za izvajanje Erasmusa v državah članicah. Nacionalne agencije bodo nato sredstva nakazale upravičencem programa, med drugim domačim univerzam in šolam, ki študentom izplačujejo mesečne štipendije.

Svet in Evropski parlament sta dosegla tudi dogovor o proračunu EU za leto 2013, kar pomeni okoli 500 milijonov evrov za Erasmus in 1 015 milijonov evrov za celoten program vseživljenjskega učenja.

Erasmus predstavlja več kot 40 % proračuna, namenjenega za program vseživljenjskega učenja. Skoraj 90 % sredstev iz Erasmusovega proračuna se namenja mobilnosti študentov in osebja.


Ozadje

V proračunu EU za leto 2012 je za vse programe EU primanjkovalo 9 milijard evrov. Evropski parlament in Svet sta se danes dogovorila, da se 6 milijard evrov zagotovi takoj za kritje najnujnejših potreb, preostanek (tj. 2,9 milijarde evrov) pa izplača v letu 2013. Za upravičence, kot so študenti Erasmusa, raziskovalci in podjetja, to pomeni, da bo vse, kar bi moralo biti plačano v letu 2012, dejansko plačano še letos. Sredstva, ki bodo izplačana naslednje leto, bodo krila stroške projektov strukturnih skladov, zlasti tistih, za katere so bila plačila začasno ustavljena.

Evropski parlament in Svet sta se dogovorila tudi o skupnem proračunu v višini 132,8 milijarde evrov za leto 2013. To je 5 milijard evrov manj od predloga Komisije, ki je temeljil na ocenah držav članic. Zaradi tega in neizplačanih sredstev za leto 2012 se Komisija boji, da bo imela EU prihodnjo jesen spet proračunski primanjkljaj.

Glavnina proračuna EU se bo v letu 2013 porabila za podporo gospodarskemu razvoju in konkurenčnosti v državah članicah (35,5 % sredstev je dodeljenih kohezijski politiki) in podporo kmetom (33,1 % sredstev je namenjenih za skupno kmetijsko politiko). Sredstva za Erasmus znašajo okoli 0,4 % celotnega proračuna.


Več informacij

Zadnja posodobitev: 24/11/2014 |  Na vrh