This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014
EÚ odvrátila krízu financovania programu Erasmus

Navigačný riadok

EÚ odvrátila krízu financovania programu Erasmus

Súčasní a budúci študenti programu Erasmus sa nemusia obávať: členské štáty a Európsky parlament odvrátili krízu financovania, ktorá hrozila populárnemu programu výmen, po prijatí dohody na poslednú chvíľu umožňujúcej EÚ zaplátať deficit v rozpočte na rok 2012 a odstrániť neistotu týkajúcu sa financovania na rok 2013. Vďaka tejto dohode bude Komisia môcť v akademickom roku 2013 – 2014 poskytnúť približne 280 000 študentských grantov v rámci programu Erasmus.

Touto dohodou sa tiež vyhlo problémom pre ďalšie výmenné programy, ktoré sa realizujú v rámci programu v oblasti celoživotného vzdelávania (Leonardo pre učňov, Comenius pre školy, Grundtvig pre vzdelávanie dospelých), ktoré umožňujú mladým ľuďom a učiteľom zlepšiť si zručnosti a perspektívy v rámci svojej kariéry prostredníctvom štúdia alebo odbornej prípravy v zahraničí. Dohoda o rozpočte tiež odstránila neistotu v súvislosti s akciami Marie Curie podporujúcimi medzinárodnú mobilitu výskumných pracovníkov.

Výsledok rokovaní privítala aj európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vissiliouvá. „Som veľmi rada, že členské štáty a členovia parlamentu dosiahli dohodu, čo je veľkým povzbudením pre študentov programu Erasmus a iných príjemcov našich programov. Je to pozitívny signál, že Európa je pevne rozhodnutá investovať do vzdelávania a zručností.

Dohoda dnes formálne schválená Európskym parlamentom po tom, čo ju minulý týždeň odobrili členské štáty, zmaže schodok vo výške 180 mil. EUR v rozpočte programu v oblasti celoživotného vzdelávania na rok 2012, pričom v rámci toho dosiahol deficit týkajúci sa programu Erasmus výšku približne 90 mil. EUR.

Dohoda znamená, že Komisia môže v súčasnosti presunúť potrebné prostriedky národným agentúram, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie programu Erasmus v členských štátoch. Agentúry potom tieto prostriedky uvoľnia pre príjemcov programu vrátane domácich univerzít a vysokých škôl, ktoré študentom vyplácajú mesačné granty.

Rada a Európsky parlament sa tiež dohodli na rozpočte EÚ na rok 2013, ktorý predstavuje približne 500 mil. EUR na Erasmus a 1,015 mld. EUR na program v oblasti celoživotného vzdelávania ako taký.

Erasmus predstavuje viac než 40 % rozpočtu programu v oblasti celoživotného vzdelávania. Takmer 90 % rozpočtu programu Erasmus sa investuje do mobility študentov a zamestnancov.


Súvislosti

Vo všetkých programoch EÚ čelil rozpočet na rok 2012 schodku vo výške 9 mld. EUR. Podľa dnešnej dohody sa Európsky parlament a Rada dohodli, že teraz poskytnú zvýšenie vo výške 6 mld. EUR, aby sa pokryli najnaliehavejšie potreby, pričom v roku 2013 sa doplatí zvyšok (2,9 mld. EUR). Pre väčšinu príjemcov, ako sú študenti programu Erasmus, výskumní pracovníci a podniky, to znamená, že všetko, čo malo byť zaplatené v roku 2012 bude v roku 2012 aj zaplatené. Finančné prostriedky odložené na budúci rok pokryjú faktúry za projekty štrukturálnych fondov, konkrétne tie, na ktoré sa vzťahujú pozastavenia platieb.

Európsky parlament a Rada sa tiež dohodli na celkovom rozpočte vo výške 132,8 mld. EUR na rok 2013. Je to o 5 mld. EUR menej v porovnaní s návrhom Komisie vychádzajúcim z odhadov samotných 27 členských štátov. Keďže odložená suma sa nevyplatí tento rok, Komisia sa obáva, že EÚ bude na budúcu jeseň čeliť ďalšiemu schodku.

Veľká časť rozpočtu EÚ v roku 2013 sa využije na podporu hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti v členských štátoch (35,5 % sa prideľuje na politiku súdržnosti) a podporu pre poľnohospodárov (33,1 % ide na spoločnú poľnohospodársku politiku). Financovanie programu Erasmus predstavuje približne 0,4 % celkového rozpočtu.


Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 24/11/2014 |  Na začiatok