This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014
UE evită o criză de finanțare pentru programul Erasmus

Cale de navigare

UE evită o criză de finanțare pentru programul Erasmus

Actualii și viitorii studenți Erasmus nu mai trebuie să își facă griji: statele membre și Parlamentul European au reușit să evite o criză de finanțare care amenința binecunoscutul program de schimb, în urma încheierii unui acord de ultim moment care a permis Uniunii Europene să acopere un deficit în bugetul pentru 2012 și să înlăture incertitudinile cu privire la finanțarea pentru 2013. Datorită acordului, Comisia va fi în măsură să furnizeze aproximativ 280 000 de burse de studii Erasmus în anul universitar 2013-2014.

De asemenea, acordul previne apariția unor probleme și în cazul altor programe de schimb derulate în cadrul programului de învățare pe tot parcursul vieții (Leonardo pentru ucenici, Comenius pentru școli, Grundtvig pentru educația adulților), care permit tinerilor și personalului didactic să își extindă gama de competențe și perspectivele de carieră, prin studiu sau formare în străinătate. În plus, acordul bugetar elimină incertitudinile cu privire la acțiunile Marie Curie, care sprijină mobilitatea internațională a cercetătorilor.

Rezultatul negocierilor a fost salutat de către Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret. „Mă bucură faptul că statele membre și parlamentarii au ajuns la un acord care este un stimulent considerabil pentru studenții Erasmus și alți beneficiari ai programelor noastre. Acesta este un semnal pozitiv că Europa este hotărâtă să investească în educație și competențe.

Acordul aprobat astăzi în mod oficial de către Parlamentul European, după ce primise săptămâna trecută undă verde din partea statelor membre, șterge un deficit în valoare de 180 de milioane EUR din bugetul pentru 2012 aferent programului de învățare pe tot parcursul vieții; din acest total, suma corespunzătoare programului Erasmus era de aproximativ 90 de milioane EUR.

De la intrarea în vigoare a acordului, Comisia poate transfera fondurile necesare către agențiile naționale care sunt responsabile cu derularea programului Erasmus în statele membre. Agențiile vor debloca apoi fondurile pentru beneficiarii programului, inclusiv pentru universitățile și colegiile de origine care plătesc lunar bursele către studenți.

Parlamentul European și Consiliul au ajuns, de asemenea, la un acord privind bugetul UE pentru anul 2013 care aduce aproximativ 500 de milioane EUR pentru programul Erasmus și 1 015 milioane EUR pentru întregul Program de învățare pe tot parcursul vieții.

ERASMUS reprezintă peste 40 % din bugetul programului de învățare pe tot parcursul vieții. Aproape 90 % din bugetul Erasmus este investit în componentele de mobilitate a studenților și a personalului.


Context

Deficitul bugetului pentru anul 2012 corespunzător tuturor programelor UE s a ridicat la 9 miliarde EUR. Conform acordului de astăzi, Parlamentul European și Consiliul au convenit să furnizeze o contribuție complementară de 6 miliarde EUR pentru acoperirea imediată a nevoilor urgente, urmând ca restul sumei (2,9 miliarde EUR) să fie transferat în 2013. Pentru majoritatea beneficiarilor, cum ar fi studenții Erasmus, cercetătorii și întreprinderile, acest lucru înseamnă că toate plățile care trebuiau efectuate în 2012 vor fi efectuate în 2012. Fondurile reportate pentru anul viitor vor acoperi facturi pentru proiecte de fonduri structurale, în special cele a căror plată face obiectul unor suspendări.

De asemenea, Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra unui buget total de 132,8 miliarde EUR pentru 2013. Aceasta înseamnă cu 5 miliarde EUR mai puțin față de propunerea Comisiei, care a avut la bază estimări primite chiar de la cele 27 de state membre. Comisia își manifestă temerile asupra unui nou deficit bugetar cu care s-ar putea confrunta UE toamna viitoare, având în vedere suma suplimentară de 2,9 miliarde EUR reportată din 2012.

Cea mai mare parte a bugetului UE se cheltuie pentru sprijinirea dezvoltării economice și a competitivității în statele membre (35,5 % pentru politica de coeziune) și a agricultorilor (33,1 % pentru politica agricolă comună). Finanțarea pentru Erasmus se ridică la aproximativ 0,4 % din bugetul total.


Pentru mai multe informații

Ultima actualizare: 24/11/2014 |  Începutul paginii