This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014
Programmas Erasmus finansējuma krīze ir novērsta

Navigācijas ceļš

Programmas Erasmus finansējuma krīze ir novērsta

Pašreizējie un nākamie Erasmus studenti var justies droši. Pēc tam, kad dalībvalstis un Eiropas Parlaments pēdējā mirklī bija panākuši vienošanos, kas ļāva ES novērst programmai Erasmus draudošo nepietiekamo budžetu 2012. gadā un neskaidrības par finansējumu 2013. gadam, finansējuma krīze, kas apdraudēja populāro apmaiņas programmu Erasmus, nu ir novērsta. Panākot šo vienošanos, Komisija 2013./2014. mācību gadā spēs nodrošināt stipendijas aptuveni 280 000 programmas Erasmus studentu.

Ar šo vienošanos ir atrisinātas problēmas ar citās mūžizglītības programmas apakšprogrammās (Leonardo da Vinci – profesionālās izglītības atbalsta programma, Comenius – skolu atbalsta programma, Grundtvig – pieaugušo izglītības programma), kas ļauj jauniešiem un mācībspēkiem uzlabot prasmes un karjeras iespējas, studējot vai mācoties ārzemēs. Panāktais budžeta risinājums arī novērš neskaidrības par Marijas Kirī vārdā nosauktajiem pasākumiem, ar kuriem tiek atbalstīta zinātnieku starptautiskā mobilitāte.

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu atzinīga novērtēja sarunu rezultātus. "Es ļoti priecājos, ka dalībvalstis un Parlamenta deputāti ir panākuši vienošanos, kas ir liels atbalsts Erasmus studentiem un citiem mūsu programmu atbalsta saņēmējiem. Tas patiešām apliecina to, ka Eiropa ir apņēmusies ieguldīt izglītībā un prasmju attīstīšanā."

Ar vienošanos, kuru pēc tam, kad to pagājušajā nedēļā bija atbalstījušas dalībvalstis, šodien apstiprināja Eiropas Parlaments, tiek likvidēts 180 miljonu eiro deficīts 2012. gada budžetā mūžizglītības programmas finansēšanai. No kopējās summas programmas Erasmus finansēšanai trūka aptuveni 90 miljonu eiro.

Līdz ar šo vienošanos Komisija tagad var pārskaitīt nepieciešamos līdzekļus valstu aģentūrām, kuras ir atbildīgas par programmas Erasmus īstenošanu dalībvalstīs. Aģentūras savukārt šos līdzekļus pārskaitīs programmas atbalsta saņēmējiem, tostarp savu valstu augstskolām un koledžām, kuras ik mēnesi maksā stipendijas studentiem.

Padome un Eiropas Parlaments ir panākuši vienošanos arī par 2013. gada ES budžetu, kurā aptuveni 500 miljoni eiro paredzēti programmai Erasmus un 1,015 miljardi eiro – mūžizglītības programmai kopumā.

Programmas Erasmus budžets veido vairāk nekā 40 % no mūžizglītības programmas budžeta. Gandrīz 90 % Erasmus budžeta tiek ieguldīti studentu un mācībspēku mobilitātē.


Vispārīga informācija

Visām ES programmām kopā 2012. gada budžetā pietrūka 9 miljardu eiro. Saskaņā ar šodien panākto vienošanos Eiropas Parlaments un Padome nodrošinās vēl 6 miljardus eiro vissteidzamāko vajadzību segšanai un pārējos līdzekļus (2,9 miljardus eiro) izmaksās 2013. gadā. Tas nozīmē, ka vairums atbalsta saņēmēju – Erasmus studenti, zinātnieki un uzņēmumi – līdzekļus, kurus bija paredzēts saņemt 2012. gadā, arī saņems 2012. gadā. Finansējums, kas pārnests uz nākamo gadu, tiks novirzīts struktūrfondu projektu īstenošanai, jo īpaši tiem projektiem, kuros ir apturēti maksājumi.

Eiropas Parlaments un Padome arī vienojās par 2013. gada kopbudžetu 132,8 miljardu eiro apmērā. Tas ir par 5 miljardiem eiro mazāk nekā Komisijas priekšlikumā paredzētā summa, kas tika aprēķināta, balstoties uz 27 dalībvalstu sniegtajām aplēsēm. Komisija ir nobažījusies, ka no 2012. gada pārnestās summas dēļ Eiropas Savienībai nākamā gada rudenī atkal būs nepietiekams budžets.

Lielākā daļa ES budžeta 2013. gadā būs paredzēta ekonomikas attīstības un konkurētspējas atbalstīšanai dalībvalstīs (35,5 % budžeta līdzekļu ir iedalīti kohēzijas politikas īstenošanai), kā arī lauksaimnieku atbalstam (33,1 % budžeta līdzekļu – kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanai). Programmai Erasmus paredzētais finansējums ir apmēram 0,4 % no kopbudžeta.


Plašāka informācija

Pēdējā atjaunināšana: 24/11/2014 |  Uz augšu