This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014
EU torjuu Erasmus-ohjelman rahoituskriisin

Navigointipolku

EU torjuu Erasmus-ohjelman rahoituskriisin

Nykyiset ja tulevat Erasmus-opiskelijat voivat olla huojentuneita: jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti ovat välttäneet suosittua opiskelijavaihto-ohjelmaa uhanneen rahoituskriisin viimehetken sopimuksella. Sen turvin EU pystyy täyttämään vuoden 2012 talousarviovajeen, ja vuoden 2013 rahoitusta koskeva epävarmuus poistuu. Sopimuksen ansiosta komissio pystyy myöntämään Erasmus-apurahaa noin 280 000 opiskelijalle lukuvuonna 2013–2014.

Sopimuksen myötä vältytään ongelmilta myös muissa elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvissa vaihto-ohjelmissa (oppisopimuskoulutuksen Leonardo-ohjelma, kouluopetuksen Comenius-ohjelma ja aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelma). Ohjelmat antavat nuorille ja opetushenkilöstölle tilaisuuksia parantaa osaamistaan ja uramahdollisuuksiaan opiskelemalla tai suorittamalla harjoittelujaksoja ulkomailla. Budjettia koskeva sopimus poistaa myös tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta tukeviin Marie Curie toimiin liittyneen epävarmuuden.
Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou oli tyytyväinen neuvottelujen tulokseen: ”Olen erittäin iloinen siitä, että jäsenvaltiot ja parlamentin jäsenet saivat aikaan sopimuksen, joka on iso asia Erasmus-opiskelijoille ja muille EU:n ohjelmien edunsaajille. On hyvä merkki, että Eurooppa on sitoutunut investoimaan koulutukseen ja taitoihin”.
Euroopan parlamentti hyväksyi sopimuksen virallisesti tänään sen jälkeen, kun jäsenvaltiot olivat näyttäneet sille vihreää valoa viime viikolla. Sopimus poistaa elinikäisen oppimisen ohjelman 180 miljoonan euron vajeen vuoden 2012 talousarviossa. Erasmus-ohjelman osuus vajauksesta oli noin 90 miljoonaa euroa.
Sopimus tarkoittaa, että komissio voi nyt siirtää tarvittavat varat Erasmus-ohjelman toteuttamisesta jäsenvaltioissa vastaaville kansallisille toimistoille. Toimistot siirtävät sen jälkeen varoja eteenpäin ohjelman tuensaajille, muun muassa yliopistoille ja korkeakouluille, jotka maksavat opiskelijoiden kuukausiapurahat.
Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat päässeet yhteisymmärrykseen myös EU:n talousarviosta vuodeksi 2013. Siinä varataan Erasmukselle noin 500 miljoonaa euroa ja koko elinikäisen oppimisen ohjelmalle 1 015 miljoonaa euroa.
Erasmuksen osuus elinikäisen oppimisen ohjelman talousarviosta on yli 40 prosenttia. Lähes 90 prosenttia Erasmus-ohjelman budjetista käytetään opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuteen.

Tausta
Vuoden 2012 budjetissa oli kaikkia EU-ohjelmia koskeva 9 miljardin euron vaje. Tänään tehdyn sopimuksen mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat käyttöön 6 miljardin euron lisävarat heti kattamaan kaikkein kiireellisimmät tarpeet, ja loppuosa (2,9 miljardia euroa) maksetaan vuonna 2013. Useimmille edunsaajille, kuten Erasmus-opiskelijoille, tutkijoille ja yrityksille, tämä merkitsee sitä, että kaikki vuonna 2012 maksettaviksi tarkoitetut määrät voidaan maksaa vuonna 2012. Ensi vuodelle siirrettävällä rahoituksella katetaan menoja rakennerahastojen hankkeissa ja etenkin niissä, joiden maksut on keskeytetty.
Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat myös 132,8 miljardin euron kokonaistalousarviosta vuodeksi 2013. Määrä on 5 miljardia euroa alle komission ehdotuksen, joka tehtiin 27 jäsenvaltiosta saatujen arvioiden perusteella. Komissio pelkää, että vuoden 2012 määrärahoista siirretyt varat eivät riitä estämään uuden budjettivajeen syntymistä ensi syksynä.
Valtaosa EU:n vuoden 2013 talousarviosta käytetään jäsenvaltioiden talouskehityksen ja kilpailukyvyn tukemiseen (35,5 prosenttia osoitetaan koheesiopolitiikkaan) sekä maanviljelijöille tarkoitettuun tukeen (33,1 prosenttia varataan yhteiseen maatalouspolitiikkaan). Erasmus-ohjelman osuus kokonaisbudjetista on noin 0,4 prosenttia.

Lisätietoja
Erasmus-opiskelijavaihtojen määrässä 8,5 prosentin kasvuennätys (IP/12/454)
Erasmus-ohjelma lukuvuonna 2010–2011: luvut selityksineen (MEMO/12/310)
Euroopan komission Education and training
Androulla Vassiliou Twitterissä: Twitter @VassiliouEU

Viimeisin päivitys: 24/11/2014 |  Sivun alkuun