This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014
Euroopa Liit hoiab ära Erasmuse rahastamiskriisi

Navigatsioonitee

Euroopa Liit hoiab ära Erasmuse rahastamiskriisi

Praegused ja tulevased Erasmuse üliõpilased võivad rahulikumalt hingata: liikmesriigid ja Euroopa Parlament hoidsid ära populaarset vahetusprogrammi ohustanud rahastamiskriisi, kui viimase hetke kokkuleppega kõrvaldati nii puudujääk 2012. aasta eelarves kui ka ebakindlus seoses 2013. aasta rahastamisega. Tänu sellele kokkuleppele on komisjonil võimalik 2013/2014. õppeaastal toetada umbes 280 000 Erasmuse üliõpilast.

Kokkulepe hoiab ära probleemid ka teistes elukestva õppe programmi raames korraldatud vahetusprogrammides (Leonardo praktikantidele, Comenius koolidele, Grundtvig täiskasvanute koolitamiseks), mille abil saavad noored ning õpetajad välismaal õppides või koolitustel käies parandada oma oskusi ja karjäärivõimalusi. Eelarvekokkulepe kõrvaldab ka teadlaste rahvusvahelist liikuvust toetavaid Marie Curie nimelisi meetmeid ümbritseva ebakindluse.
Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou tunneb läbirääkimiste tulemuste üle heameelt. „Olen väga õnnelik, et liikmesriigid ja parlamendi liikmed jõudsid kokkuleppele, mis innustab Erasmuse üliõpilasi ja teisi meie programmide toetusesaajaid. See näitab Euroopa soovi investeerida haridusse ja oskustesse.”
Pärast liikmesriikide eelmise nädala pooldavat otsust täna Euroopa Parlamendis ametlikult heaks kiidetud kokkulepe likvideerib elukestva õppe programmi 2012. aasta eelarvest 180 miljoni euro suuruse puudujäägi, millest umbes 90 miljonit eurot puudutas Erasmuse programmi.
Tänu kokkuleppele saab komisjon vajalikud vahendid üle kanda riiklikele büroodele, mis vastutavad Erasmuse programmi elluviimise eest liikmesriikides. Riiklikud bürood eraldavad raha programmi toetusesaajatele, sealhulgas koduülikoolidele ja kolledžitele, mis maksavad üliõpilastele igakuiseid stipendiume.
Nõukogu ja Euroopa Parlament on jõudnud kokkuleppele ka ELi 2013. aasta eelarves, mille alusel saab Erasmus umbes 500 miljonit eurot ja elukestva õppe programm 1 015 miljonit eurot.
Elukestva õppe programmi eelarvest kulub üle 40 % Erasmusele. Ligikaudu 90% Erasmuse eelarvest läheb üliõpilaste ja töötajate liikuvuse toetamiseks.

Taust
Kõigi ELi programmide puudujääk 2012. aasta eelarves oli 9 miljardit eurot. Tänase kokkuleppega on Euroopa Parlament ja nõukogu nõustunud andma täiendavad 6 miljardit eurot kõige pakilisemate vajadustega toimetulekuks, ülejäänud osa (2,9 miljardit eurot) makstakse 2013. aastal. See tähendab, et enamikule toetusesaajatele, nagu Erasmuse üliõpilastele, teadlastele ja ettevõtetele makstakse 2012. aasta toetused välja 2012. aastal. Vahendid, mis lükati järgmisse aastasse, kulutatakse eelkõige struktuurifondide projektide maksete peatamise rahastamiseks.
Lisaks leppisid Euroopa Parlament ja nõukogu kokku 2013. aasta kogueelarve mahuga 132,8 miljardit eurot. Seda on 5 miljardi euro võrra vähem kui komisjoni ettepanekus, mis põhines 27 liikmesriigi hinnangutel. Kuna 2012. aasta eelarvest lükkub osa järgmisse aastasse, kardab komisjon järgmisel sügisel uut ELi eelarvepuudujääki.
Suurem osa ELi 2013. aasta eelarvest kulutatakse liikmesriikide majandusarengu ja konkurentsivõime toetamiseks (35,5 % eraldatakse ühtekuuluvuspoliitikale) ning põllumajandustootjate toetusteks (33,1 % läheb ühisele põllumajanduspoliitikale). Erasmuse programmi rahastamiseks kulub kogueelarvest umbes 0,4 %.

Lisateave
Erasmuse uus rekord: üliõpilasvahetuste arv kasvanud 8,5 % (IP/12/454)
Erasmuse programmi 2010/11. aasta selgitatud statistika MEMO/12/310)
Euroopa Komisjon: Education and training
Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Viimati muudetud: 24/11/2014 |  Üles