This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014
Η ΕΕ αποσοβεί την κρίση χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus

Διαδρομή πλοήγησης

Η ΕΕ αποσοβεί την κρίση χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus

Οι σημερινοί και μελλοντικοί φοιτητές Erasmus μπορούν να είναι ήσυχοι: τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποσόβησαν την κρίση χρηματοδότησης που απειλούσε το δημοφιλές πρόγραμμα ανταλλαγών χάρη σε μία συμφωνία που υπογράφηκε την ύστατη στιγμή δίνοντας τη δυνατότητα στην ΕΕ να καλύψει το έλλειμμα του προϋπολογισμού του 2012 και να διαλύσει την αβεβαιότητα σχετικά με τη χρηματοδότηση για το 2013. Χάρη στη συμφωνία αυτή, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να χορηγήσει περίπου 280 000 υποτροφίες σε φοιτητές ERASMUS το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Με τη συμφωνία αυτή αποφεύγονται επίσης προβλήματα και σε άλλα σχέδια ανταλλαγών στο πλαίσιο του προγράμματος διά βίου μάθησης (Leonardo για τους μαθητευόμενους, Comenius για τα σχολεία και Grundtvig για την εκπαίδευση των ενηλίκων), τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους νέους και στο εκπαιδευτικό προσωπικό να αυξήσουν τα προσόντα τους και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους μέσω σπουδών ή κατάρτισης σε μία ξένη χώρα. Η δημοσιονομική συμφωνία διαλύει επίσης την αβεβαιότητα που περιέβαλε τις δράσεις «Μαρία Κιουρί» που υποστηρίζουν τη διεθνή κινητικότητα των ερευνητών.
Η ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία κ. Ανδρούλλα Βασιλείου εξέφρασε την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. «Είμαι πολύ ικανοποιημένη που τα κράτη μέλη και οι βουλευτές κατέληξαν σε συμφωνία η οποία θα δώσει μεγάλη ώθηση στους φοιτητές Erasmus και σε άλλους δικαιούχους των προγραμμάτων μας. Το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να επενδύει στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες αποτελεί θετική ένδειξη.»
Η συμφωνία, που υπογράφηκε επίσημα σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά το πράσινο φως που έδωσαν τα κράτη μέλη την περασμένη εβδομάδα, εξαλείφει ένα έλλειμμα ύψους 180 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2012 για το πρόγραμμα διά βίου μάθησης· από το συνολικό αυτό ποσό το έλλειμμα που αφορά το Erasmus αντιστοιχεί περίπου σε 90 εκατ. ευρώ.
Χάρη στη συμφωνία αυτή η Επιτροπή μπορεί τώρα να μεταφέρει τα αναγκαία κονδύλια στις εθνικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία του Erasmus στα κράτη μέλη. Οι εθνικές υπηρεσίες στη συνέχεια θα χορηγήσουν κονδύλια στους δικαιούχους του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων και των κολλεγίων υποδοχής που καταβάλλουν στους φοιτητές τις μηνιαίες υποτροφίες τους.
Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν επίσης σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2013 της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία θα διατεθούν συνολικά περίπου 500 εκατ. ευρώ για το Erasmus και 1.015 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα διά βίου μάθησης.
Το πρόγραμμα Erasmus αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% του προϋπολογισμού του προγράμματος για τη διά βίου μάθηση. Σχεδόν το 90% του προϋπολογισμού του προγράμματος Erasmus επενδύεται στην κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού.

Ιστορικό
Το 2012, το έλλειμμα του προϋπολογισμού για το σύνολο των προγραμμάτων της ΕΕ ανερχόταν σε 9 δις ευρώ. Με τη σημερινή συμφωνία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να διαθέσουν ένα συμπληρωματικό ποσό ύψους 6 δις ευρώ για την κάλυψη των πλέον πιεστικών αναγκών, ενώ το υπόλοιπο (2,9 δις ευρώ) θα καταβληθεί το 2013. Για τους περισσότερους από τους δικαιούχους, όπως οι φοιτητές Erasmus, οι ερευνητές και οι επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι όλα τα ποσά που έπρεπε να καταβληθούν το 2012 θα καταβληθούν το 2012. Το ποσό της χρηματοδότησης που θα διατεθεί το επόμενο έτος θα καλύψει λογαριασμούς για τα έργα των διαρθρωτικών ταμείων και ειδικότερα εκείνα που υπόκεινται σε αναστολές πληρωμών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν επίσης σε συμφωνία για ένα συνολικό προϋπολογισμό ύψους 137,8 δις ευρώ για το 2013. Το ποσό αυτό είναι κατά 5 δισ. μικρότερο από την πρόταση της Επιτροπής, η οποία βασίστηκε σε εκτιμήσεις από τα ίδια τα 27 κράτη μέλη. Με το επιπλέον ποσό των 2,9 δις ευρώ για την κάλυψη του ελλείμματος από το 2012, η Επιτροπή φοβάται ότι η ΕΕ θα αντιμετωπίσει και άλλο δημοσιονομικό έλλειμμα το επόμενο έτος.
Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013 θα δαπανηθεί για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στα κράτη μέλη (το 35,5% διατίθεται για την πολιτική συνοχής) και την παροχή στήριξης στους γεωργούς (το 33,1% διατίθεται για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ). Η χρηματοδότηση για το Erasmus ανέρχεται περίπου στο 0,4% του συνολικού προϋπολογισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
Το πρόγραμμα Erasmus σημειώνει νέο ρεκόρ με αύξηση 8,5% στις ανταλλαγές νέων (IP/12/454)
Το πρόγραμμα Erasmus την περίοδο 2010-11: επεξήγηση των αριθμητικών στοιχείων (MEMO/12/310)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση
Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Τελευταία ενημέρωση: 24/11/2014 |  Αρχή σελίδας