This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014
EU afværger krisen i finansieringen af Erasmus

Sti

EU afværger krisen i finansieringen af Erasmus

Nuværende og fremtidige Erasmusstuderende kan ånde lettet op: Medlemsstaterne og Europa-Parlamentet har afværget den finansieringskrise, som truede det populære udvekslingsprogram, med en aftale, som kom i sidste øjeblik, og som har gjort det muligt for EU at få dækket et underskud på budgettet for 2012 og fjernet usikkerheden om finansieringen i 2013. Takket være aftalen vil Kommissionen være i stand til at levere omkring 280 000 Erasmusstipendier inden for det akademiske år 2013-2014.

Med aftalen undgår man desuden problemer for andre udvekslingsprogrammer, der afvikles under handlingsprogrammet for livslang læring (Leonardo for lærlinge, Comenius for skoler og Grundtvig for voksenuddannelse), som giver unge og undervisere en mulighed for at udvikle deres færdigheder og karrieremuligheder gennem uddannelse i udlandet. Budgetaftalen fjerner også usikkerheden om Marie Curie-aktionerne, der støtter forskeres internationale mobilitet.
Resultatet af forhandlingerne blev hilst velkommen af Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom. "Jeg er meget glad for, at medlemsstaterne og Europa-Parlamentet har indgået en aftale, der er en stor opmuntring for de Erasmusstuderende og for støttemodtagerne i vores andre programmer. Det er et positivt signal, at EU har forpligtet sig til at investere i uddannelse og færdigheder."
Aftalen, der formelt blev godkendt af Europa-Parlamentet i dag efter grønt lys fra medlemsstaterne i sidste uge, fjerner underskuddet på 180 mio. EUR fra budgettet for 2012 for handlingsprogrammet for livslang læring. Underskuddet for Erasmus var på ca. 90 mio. EUR ud af dette samlede beløb.
Aftalen betyder, at Kommissionen nu kan overføre de nødvendige midler til de nationale kontorer, som er ansvarlige for gennemførelsen af Erasmus i medlemsstaterne. Kontorerne vil derefter frigive midler til programmets støttemodtagere, herunder hjemlandets universiteter og højere læreanstalter, der betaler de månedlige tilskud til de studerende.
Rådet og Europa-Parlamentet er også nået til enighed om EU's budget for 2013, hvilket svarer til ca. 500 mio. EUR til Erasmus og 1 015 mio. EUR til handlingsprogrammet for livslang læring som helhed.
Erasmus tegner sig for mere end 40 % af handlingsprogrammet for livslang læring. Næsten 90 % af Erasmusbudgettet investeres i mobilitet for studerende og ansatte.

Baggrund
For alle EU-programmernes budget i 2012 var der et underskud på 9 mia. EUR. Med aftalen fra i dag vil Europa-Parlamentet og Rådet yde et supplement på 6 mia. EUR med det samme for at betale de mest presserende behov, mens resten (2,9 mia. EUR) betales i 2013. For de fleste støttemodtagere såsom de Erasmusstuderende, forskerne og virksomhederne betyder dette, at det, som skulle have været betalt i 2012, vil blive betalt i 2012. Den finansiering, som gemmes til næste år, vil dække omkostningerne for strukturfondsprojekterne, især dem som har været underlagt betalingsstandsning.
Europa-Parlamentet og Rådet indgik også aftale om et samlet budget på 132,8 mia. EUR for 2013. Dette er 5 mia. EUR lavere end Kommissionens forslag, der var baseret på skøn fra de 27 medlemsstater selv. Med den finansiering, som overføres fra 2012, frygter Kommissionen, at EU vil stå over for endnu et budgetunderskud næste efterår.
Størstedelen af EU-budgettet for 2013 vil blive brugt på støtte til den økonomiske udvikling og konkurrenceevnen i medlemsstaterne (35,5 % overføres til samhørighedspolitikken) og støtte til landmændene (33,1 % overføres til den fælles landbrugspolitik). Finansiering af Erasmus svarer til ca. 0,4 % af det samlede budget.

Yderligere oplysninger
Ny rekord for Erasmus: 8,5 % flere studerende på udveksling (IP/12/454)
Erasmus-programmet 2010-11 i tal (MEMO/12/310)
Europa-Kommissionen: Education and training
Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Seneste opdatering: 24/11/2014 |  Til toppen