This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014
EU odvrátila krizi financování pro Erasmus

Cesta

EU odvrátila krizi financování pro Erasmus

Současní a budoucí studenti Erasmu mohou zůstat klidní: členské státy a Evropský parlament odvrátily krizi financování, která tomuto populárnímu výměnnému programu hrozila, a sice díky dohodě na poslední chvíli, která umožnila EU začlenit do rozpočtu na rok 2012 schodek a odstranit nejistotu v oblasti financování tohoto programu na rok 2013. Díky této dohodě bude Komise moci v akademickém roce 2013–2014 poskytnout 280 000 studentských grantů Erasmus.

Dohoda rovněž odstraňuje problémy pro ostatní výměnné programy, které fungují v rámci programu celoživotního učení (Leonardo pro stáže, Comenius pro školy, Grundtvig pro vzdělávání dospělých), které umožňují mladým lidem a učitelům zlepšit si své dovednosti a profesní vyhlídky prostřednictvím studia nebo odborného vzdělávání v jiné zemi. Dohoda o rozpočtu také odstraňuje nejistotu panující kolem akcí Marie Curie, jež podporují mezinárodní mobilitu vědců.
Výsledek vyjednávání přivítala Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež. Uvedla: „Jsem velmi ráda, že členské státy a členové parlamentu dosáhli dohody, která je velkou posilou pro studenty Erasmu a jiné příjemce našich programů. To, že Evropa je odhodlána investovat do vzdělávání a dovedností, je pozitivní signál.“
Tato dohoda, která byla minulý týden přijata členskými státy a dnes byla formálně schválena Evropským parlamentem, zajistila v rozpočtu na rok 2012 schodek ve výši 180 milionů EUR na program celoživotního učení. Asi 90 milionů EUR z této celkové částky činí schodek týkající se Erasmu.
Znamená to, že Komise může nyní převést nutné finanční prostředky na národní agentury, které jsou odpovědné za Erasmus v členských státech. Tyto agentury poté uvolní prostředky příjemcům programu, včetně hostitelských univerzit a vysokých škol, které vyplácejí měsíční granty studentům.
Rada a Evropský parlament rovněž dosáhly dohody ohledně rozpočtu EU na rok 2013. To bude znamenat 500 milionů EUR pro Erasmus a 1 015 milionů EUR pro program celoživotního učení jako celek.
Na Erasmus připadá více než 40 % rozpočtu na program celoživotního učení. Téměř 90 % rozpočtu programu Erasmus je investováno do mobility studentů a zaměstnanců.

Souvislosti
V rozpočtu na rok 2012 vznikl schodek, který činí pro všechny programy EU společně 9 miliard EU. Na základě dnešní dohody souhlasily Evropský parlament a Rada s navýšením rozpočtu o 6 miliard EUR, aby bylo možné pokrýt nejnaléhavější potřeby, a zbývající částka (2,9 miliardy EUR) bude připravena k použití v roce 2013. Pro většinu příjemců, jako jsou studenti Erasmu, vědci a podniky, to znamená, že vše, co mělo být zaplaceno v roce 2012, bude opravdu zaplaceno v roce 2012. Finanční prostředky odložené na příští rok jsou určeny na projekty strukturálních fondů, zejména na ty, na které se vztahuje pozastavení plateb.
Evropský parlament a Rada se rovněž shodly na celkovém rozpočtu na rok 2013 ve výši 132,8 miliardy EUR. To je částka o 5 miliard EUR nižší, než navrhovala Komise, která vycházela z odhadů samotných 27 členských států. Vzhledem k této skutečnosti a k nezaplacené částce z roku 2012 se Komise obává, že příští rok v srpnu dojde k dalšímu rozpočtovému schodku.
Značný podíl rozpočtu EU bude v roce 2013 vynaložen na podporu hospodářského rozvoje a konkurenceschopnosti v členských státech (35,5 % je přiděleno na politiku soudržnosti) a na podporu zemědělců (33,1 % jde na společnou zemědělskou politiku). Finanční prostředky na Erasmus představují asi 0,4 % celkového rozpočtu.

Více informací
Erasmus vytvořil nový rekord: 8,5% nárůst studentských výměn (IP/12/454)
Program Erasmus v období 2010–2011: výklad čísel (MEMO/12/310)
Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava
Androulla Vassiliou na Twitteru

Poslední aktualizace: 24/11/2014 |  Začátek stránky