This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Διαδρομή πλοήγησης

Δελτια Τυπου

Εκπαίδευση

Η Επιτροπή εγκαινιάζει σχέδιο δράσης για τη μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης

31/01/2011

Πάνω από 6 εκατ. νέοι στην ΕΕ εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και κατάρτιση έχοντας μόνο απολυτήριο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην καλύτερη περίπτωση. Αυτοί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στην εξεύρεση εργασίας, είναι συχνότερα άνεργοι και εξαρτώνται περισσότερο από τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας. Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου παρεμποδίζει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Περισσότερα…

Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου στην Ευρώπη – Ερωτήσεις και απαντήσεις

31/01/2011

Τι εννοεί η ΕΕ με τον όρο "πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου";

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18-24 ετών που εγκατέλειψαν το σχολείο στο επίπεδο της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή και πριν από αυτό, και δεν παρακολουθούν πλέον καμία εκπαίδευση ή κατάρτιση. 1

Περισσότερα…

40 εκατομμύρια ευρώ κεφάλαιο εκκίνησης για νεαρούς ερευνητές στην Ευρώπη το 2011

19/01/2011

40 εκ. ευρώ, που θα καλύψουν περισσότερες από 400 επιχορηγήσεις, θα χορηγηθούν σε ερευνητές που ξεκινούν την πρώτη τους απασχόληση πλήρους χρόνου στην έρευνα σε ευρωπαϊκό ερευνητικό ίδρυμα το 2011. Οι επιχορηγήσεις για έναρξη σταδιοδρομίας, ύψους 100 000 ευρώ, χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα της ΕΕ Marie Curie και αποσκοπούν να ενθαρρύνουν ευρωπαίους επιστήμονες να επιστρέψουν στην Ευρώπη, καθώς επίσης να προσελκύσουν τους καλύτερους νεαρούς ερευνητές άλλων εθνικοτήτων να εργαστούν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και άλλα ιδρύματα.

Περισσότερα…

Πολιτισμός

Ψηφιακό θεματολόγιο: «Νέα Αναγέννηση» η ένταξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης στο διαδίκτυο

10/01/2011

Παραδόθηκε σήμερα η έκθεση της Επιτροπής Σοφών (υψηλού επιπέδου ομάδα προβληματισμού) για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έκθεση προτρέπει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάρτηση, στο διαδίκτυο, των συλλογών που διατηρούν σε όλες τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία τους. Στην έκθεση επισημαίνονται τα οφέλη που συνεπάγεται η διευκόλυνση της πρόσβασης στον πολιτιστικό πλούτο και στη γνώση που διαθέτει η Ευρώπη.

Περισσότερα…

Αθλητισμός

Η Επιτροπή ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού

18/01/2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέες προτάσεις με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και οργανωτικής διάστασης του αθλητισμού. Οι αθλητές, οι αθλητικές οργανώσεις και οι πολίτες αναμένεται να ωφεληθούν από τα σχέδια τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του νέου ρόλου της ΕΕ σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας με σκοπό την υποστήριξη και το συντονισμό της πολιτικής για τον αθλητισμό στα κράτη μέλη. Προβλέπεται δράση σε τομείς στους οποίους οι προκλήσεις δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν επαρκώς σε εθνικό επίπεδο μόνον.

Περισσότερα…

Η Επιτροπή στηρίζει την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού - Συχνές ερωτήσεις

18/01/2011

Γιατί ήταν απαραίτητη η έκδοση ανακοίνωσης για τον αθλητισμό;

Η Συνθήκη της Λισαβόνας (Άρθρο 165) δίνει στην ΕΕ εντολή να στηρίζει, να συντονίζει και να συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών στον τομέα του αθλητισμού. Οι σχετικές προτάσεις της ανακοίνωσης καταρτίστηκαν με βάση τις νέες αρμοδιότητες της ΕΕ και μετά από διαβούλευση με <

Περισσότερα…

Νεολαία

Έτος Νεολαίας ΕΕ-Κίνας 2011: νέοι ορίζοντες για συνεργασία και διάλογο

11/01/2011

Η κα Βασιλείου, και ο πρόεδρος της «All-China Youth Federation», κ. Wang Xiao, κηρύσσουν σήμερα στις Βρυξέλλες την έναρξη του Έτους Νεολαίας ΕΕ-Κίνας, και υπογράφουν κοινή δήλωση με την οποία θα θεσπιστεί πολιτικός διάλογος για θέματα νεολαίας. Το Έτος Νεολαίας ΕΕ-Κίνας έχει ως σκοπό την ενίσχυση και την επέκταση των επαφών μεταξύ των λαών, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της αμοιβαίας κατανόησης και της συνεργασίας. Προσφέρει στους νέους Ευρωπαίους και Κινέζους ευκαιρίες συναντήσεων, ανταλλαγών απόψεων και αμοιβαίας μάθησης κατά τη διάρκεια του 2011 αλλά και μετά. Chineese (zh)

Περισσότερα…

Μέσα επικοινωνίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί ταμείο εγγυήσεων δανείων για τον κινηματογραφικό τομέα

12/01/2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα ταμείο εγγυήσεων δανείων που έχει στόχο να διευκολύνει τους παραγωγούς κινηματογραφικών ταινιών να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση. Το ταμείο εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τομέα του προγράμματος MEDIA θα παρέχει υποστήριξη σε κινηματογραφικούς παραγωγούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Ταμείο θα συμβάλλει, παραδείγματος χάριν, στην κάλυψη ενός ποσοστού του δανείου στην περίπτωση αδυναμίας πληρωμής κάποιου παραγωγού λόγω πτώχευσης.

Περισσότερα…

Τελευταία ενημέρωση: 24/11/2014 |  Αρχή σελίδας