This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Cesta

V ZÁŘÍ SI NENECHTE UJÍT INTERNETOVOU DISKUSI „MLÁDEŽ V POHYBU“!

V září 2010 byla zahájena iniciativa „Mládež v pohybu“, která je jednou z hlavních iniciativ v rámci strategie Evropa 2020 pro hospodářský růst.

Iniciativu tvoří několik opatření, jejichž cílem je:

  • zlepšit perspektivy mladých lidí na pracovním trhu
  • změnit vzdělávání a odbornou přípravu tak, aby lépe odpovídaly potřebám mladých lidí
  • zvýšit informovanost veřejnosti o grantech EU na podporu mobility, tzn. studia, odborné přípravy nebo dobrovolnické činnosti v jiné zemi – (ze závěrů nezávislých studií vyplývá, že takto nabyté zkušenosti zaměstnavatelé vysoce cení)


Další informace o iniciativě „Mládež v pohybu“ najdete v těchto dokumentech

 

Internetové diskuse, která se bude konat 17. září od 15 do 16 hod, se zúčastní i Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež. Jelikož bude diskuse probíhat živě na internetu, může se do ní zapojit každý, kdo má počítač a internetové připojení.

Máte příležitost se komisařky zeptat na to, co byste se rádi dozvěděli o politice EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mobility. Otázku můžete položit v kterémkoli úředním jazyce Evropské unie.

Sdělte komisařce svůj názor, co se vám líbí – i to, co se vám nelíbí. Třeba jste už byli na pobytu v rámci programu Erasmus, Leonardo da Vinci, nebo Mládež v akci. Doporučili byste takový pobyt i dalším? Měla by EU mobilitu víc propagovat?

Pokud máte zájem se osobně účastnit přímého přenosu v Bruselu, zašlete prosím e-mail na adresu EAC-YOM@ec.europa.eu.

Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, ale máte počítač, můžete:


Jak se používá aplikace pro internetové vysílání, se dozvíte v našem návodu, který je k dispozici nizozemsky, anglicky, francouzsky, německy, řecky, italsky, polsky, portugalsky a španělsky.

Poslední aktualizace: 24/11/2014 |  Začátek stránky