This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Cale de navigare

Prioritățile mele politice

 

Prioritățile mele politice

 

În calitate de comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, prioritățile mele se vor concentra pe acele domenii care afectează în mod direct viața cetățenilor și contribuie la clădirea unei Europe mai bune.

Educația și formarea sunt temele centrale ale strategiei „Europa 2020” a Comisiei Europene, al cărei obiectiv este crearea unei economii competitive, ecologice și durabile. Prioritățile mele se înscriu în cadrul stabilit de orientările generale ale Comisiei pentru următorii 5 ani:

 

 • îmbunătățirea competențelor și a accesului la educație și formare, luându-se în calcul nevoile pieței
 • favorizarea mobilității în educație și crearea de noi oportunități pentru tineri 
 • promovarea expresiei culturale și a creativității la toate categoriile de vârstă.

Prioritățile mele politice

 

În calitate de comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, voi acorda o atenţie deosebită acelor domenii în care măsurile propuse de noi pot influenţa pozitiv viaţa de zi cu zi a cetăţenilor şi pot contribui la clădirea unei Europe mai bune.

Educația și formarea sunt temele centrale ale strategiei „Europa 2020” a Comisiei Europene, al cărei obiectiv este crearea unei economii competitive, ecologice și durabile. Prioritățile mele se înscriu în cadrul stabilit de orientările generale ale Comisiei pentru următorii 5 ani:

 

 • îmbunătățirea competențelor și a accesului la educație și formare, luându-se în calcul nevoile pieței
 • favorizarea mobilității în educație și crearea de noi oportunități pentru tineri
 • promovarea expresiei culturale și a creativității la toate categoriile de vârstă.

 

Educație

 

Sunt necesare unele îmbunătăţiri în domenii ca învățământul, cercetarea și inovarea, prin care să asigurăm:

 • creşterea competitivităţii Europei la nivel mondial
 • pregătirea tinerilor pentru piața actuală a muncii
 • depăşirea efectelor crizei economice.

Schimbarea trebuie să înceapă cu cei mici, în special prin ameliorarea metodelor pedagogice, întrucât succesul copiilor depinde, în primul rând, de cadrele didactice. Existența unor standarde mai ridicate va crește valoarea intrinsecă a educației tinerilor noștri.

 

Vom interveni pentru a-i ajuta pe:

 • copiii care părăsesc școala prematur (un copil din șase)
 • copiii cu mari dificultăți la citit (unul din cinci adolescenți în vârstă de 15 ani)
 • cei care dispun de competențe limitate (80 de milioane de persoane).

 

Voi încuraja politicile menite să reducă abandonul școlar și voi înainta propuneri care vizează ameliorarea politicilor referitoare la ocuparea forței de muncă, mobilitatea în educație și învățarea limbilor străine.

 

Învățământul superior este un alt factor crucial pentru dezvoltarea competențelor. În ciuda progreselor concrete obținute prin introducerea procesului de la Bologna privind învăţământul superior, numărul universităților europene care figurează în topul celor mai bune universităţi din lume nu este mare. Trebuie să luăm măsuri pentru a ameliora situația în această privință.

 

Mă angajez să contribui la dezvoltarea unui sistem de învățământ superior dinamic și modern, pentru ca Europa să devină una dintre destinațiile preferate ale studenților și cercetătorilor, oferind puncte de reper ca:

 

Vom ajuta IET să devină simbolul Europei cunoașterii. Acțiunile Marie Curie vor contribui la crearea unui spațiu european de învățământ superior și cercetare, astfel încât cunoștințele, dar și cercetătorii și studenții care contribuie la obţinerea lor, să poată circula liber, stimulând inovarea în toată Europa.

 

Programul Erasmus este un adevărat succes, însă doresc să fac și mai mult pentru a-l promova, ameliorând modul de finanțare și calitatea acestuia. Ne apropiem cu greu de obiectivul de 3 milioane de studenți Erasmus stabilit pentru 2012, iar participarea scade într-o treime din țările participante.

 

Programul Erasmus Mundus, care sprijină schimburile între instituțiile de învățământ superior din UE și din țări terțe, a devenit simbolul integrării și al creării de contacte la nivel internațional. Voi promova acest program cu convingere pentru a conferi și mai multă vizibilitate sistemului european de învățământ superior.

 

Pentru a îndeplini toate aceste obiective, voi lucra îndeaproape cu autoritățile naționale – vom crea metode pentru a aborda împreună provocările comune, prin schimb de bune practici și realizarea unor analize comparative. Voi depune eforturi pentru mobilizarea mai multor resurse în acest scop.

 

Așa cum arată programele UE, mobilitatea în educație este o metodă foarte eficientă pentru a ameliora competențele (inclusiv lingvistice) și gradul de ocupare a forței de muncă, dar și pentru a facilita deschiderea către alte culturi. Obiectivul meu este de a stabili, în vara anului 2010, un cadru pentru inițiativa „Tineretul în mișcare” și de a propune cât mai rapid crearea unui program corespunzător,  care să promoveze diversitatea, dialogul intercultural și învățarea limbilor străine.

 

Cultură

Eforturile mele se vor orienta către crearea unui context favorabil creativității, inovării și expresiei culturale.Voi încuraja sectorul culturii și al creației (care reprezintă 2,6% din PIB-ul UE) să adopte o atitudine favorabilă inovării și creșterii economice. În 2010, va fi publicată o carte verde care ne va ajuta să orientăm acțiunea europeană și națională în acest sector.

 

În curând, voi prezenta o propunere referitoarea la crearea unei etichete a patrimoniului european pentru a conferi vizibilitate obiectivelor care întruchipează idealurile europene, promovând astfel un sens al identității noastre comune și al apartenenței la Europa.

 

Voi acorda un interes deosebit programului MEDIA, care face cunoscută în lume cultura europeană oferind sprijin financiar pentru producția și distribuția de filme europene și pentru formarea în domeniu. Dorim să promovăm o industrie de importanță mondială, care să creeze locuri de muncă și să genereze creștere economică. De asemenea, voi avea în vedere tehnologiile digitale și impactul lor asupra cinematografiei.

 

În ceea ce privește drepturile de autor, împreună cu ceilalți comisari, voi lucra la noua agendă digitală, menită să concilieze două cerințe fundamentale pentru diversitatea culturală: facilitarea unui acces mai larg la cultură și remunerarea adecvată a artiștilor.
În egală măsură, doresc ca prioritățile culturale să facă parte din politicile UE.

 

Multilingvism

 

Cunoașterea limbilor străine este importantă atât în viața noastră profesională, cât și în cea socială, pentru că ne permite să înțelegem mai bine diversitatea culturală care face parte integrantă din patrimoniul UE. Trebuie să sprijinim nu numai cele 23 de limbi oficiale ale UE, ci și cele 60 de limbi regionale și minoritare vorbite în Europa.

 

Una dintre sarcinile importante care îmi vor reveni va fi promovarea învățării limbilor străine de la o vârstă fragedă. Obiectivul nostru este ca fiecare cetățean european să vorbească cel puțin 2 limbi străine, în afară de limba maternă. Cunoașterea limbilor străine ameliorează perspectivele de angajare, facilitează comunicarea și înțelegerea, în Europa și în afara granițelor ei.

Tineret

Politicile UE în favoarea tineretului îşi propun să răspundă aşteptărilor în evoluţie constantă ale tinerilor şi să-i determine să joace un rol activ în societate. Aceste politici sunt sprijinite de programul intitulat „Tineret în acţiune”, care vizează:

 • promovarea cetăţeniei active şi a toleranţei în rândul tinerilor europeni
 • implicarea tinerilor în procesul democratic prin care se conturează viitorul UE.

Voi promova şi voi susţine în continuare învăţarea non-formală şi dialogul intercultural în rândul tinerilor europeni, precum şi incluziunea acestora, în special a tinerilor provenind din medii mai puţin privilegiate.

Intenţionez să-i încurajez pe tineri să locuiască şi să muncească în alte ţări, pentru a le da posibilitatea de a-şi lărgi orizontul şi de a-şi îmbunătăţi şansele de a obţine un loc de muncă.

 

Sport

 

Sportul nu se regăsește în titulatura oficială a portofoliului meu, dar constituie un aspect important al activităţii mele. Voi analiza mijloacele prin care să putem utiliza din plin noile competențe care îi revin Uniunii Europene în baza Tratatului de la Lisabona. Sportul este de o importanță majoră în ceea ce privește educația, integrarea socială și sănătatea. De asemenea, sportul are un impact economic semnificativ.

Voi lucra îndeaproape cu asociațiile sportive de profesioniști și de amatori pentru:

 • a promova spiritul de fairplay
 • a combate dopingul
 • a-i proteja pe tinerii sportivi, amatori sau profesioniști
 • a combate rasismul și violența
 • a promova sportul pentru amatori, accesibil tuturor, pentru ca cetățenii europeni să adopte un stil de viață sănătos de-a lungul întregii vieţi.

 

Într-un registru personal…

La fel ca mulți cetățeni europeni, nutresc un angajament profund față de educație, cultură, multilingvism, tineret și sport.

Din acest motiv, voi asculta cu atenție toate părțile interesate, încă din faza incipientă a elaborării politicilor. Lucrând împreună, vom obține rezultate mai bune, mai credibile și mai concrete.

 

Androulla Vassiliou

 

Doriţi să vă exprimaţi opinia în legătură cu aceste priorităţi?

Pentru întrebări din partea presei

Ultima actualizare: 24/11/2014 |  Începutul paginii