This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Διαδρομή πλοήγησης

Οι προτεραιοτητες της πολιτικης μου

Ως επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, θα δώσω προτεραιότητα κυρίως σε τομείς που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των Ευρωπαίων και να συμβάλουν σε μια καλύτερη Ευρώπη.

Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Επιτροπής 'Ευρώπη 2020' για μια ανταγωνιστική, πράσινη και βιώσιμη οικονομία. Οι προτεραιότητές μου ακολουθούν τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής της Επιτροπής για την επόμενη πενταετία:

 

 • βελτίωση των δεξιοτήτων και πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση με βάση τις ανάγκες της αγοράς
 • αύξηση της κινητικότηταςγια σπουδές και των ευκαιριών για τους νέους
 • καλλιέργεια των διάφορων μορφών πολιτισμικής έκφρασης και δημιουργίας για όλους.

Οι προτεραιότητες της πολιτικής μου

 

Ως επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, θα δώσω προτεραιότητα κυρίως σε τομείς που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των Ευρωπαίων και να συμβάλουν σε μια καλύτερη Ευρώπη.

Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Επιτροπής 'Ευρώπη 2020' για μια ανταγωνιστική, πράσινη και βιώσιμη οικονομία. Οι προτεραιότητές μου ακολουθούν τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής της Επιτροπής για την επόμενη πενταετία:

 

 • βελτίωση των δεξιοτήτων και πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση με βάση τις ανάγκες της αγοράς
 • αύξηση της κινητικότηταςγια σπουδές και των ευκαιριών για τους νέους
 • καλλιέργεια των διαφόρων μορφών πολιτισμικής έκφρασης και δημιουργίας για όλους.

 

Εκπαίδευση

 

Στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας απαιτούνται βελτιώσεις, έτσι ώστε:

 • να μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίζει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό
 • να αποκτούν οι νέοι εφόδια για τη σημερινή αγορά εργασίας
 • να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Οι βελτιώσεις πρέπει να ξεκινήσουν ήδη από τις πρώτες τάξεις του σχολείου, κυρίως μέσω της καλύτερης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή και την εξέλιξη του παιδιού. Επίσης, η καθιέρωση υψηλότερων ποιοτικών προτύπων θα αυξήσει την εγγενή αξία της ίδιας της σχολικής εκπαίδευσης. 

 

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε αποτελεσματικά τουλάχιστον:

 • 1 στους 6 νέους που εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο
 • 1 στους 5 δεκαπεντάχρονους με δυσκολίες στην ανάγνωση
 • 80 εκατομμύρια ανθρώπους με ελάχιστα ή στοιχειώδη προσόντα.

 

Θα προωθήσω πολιτικές για να περιοριστεί το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και θα υποβάλω προτάσεις για να ενισχυθούν οι διαδικασίες συγκριτικής αξιολόγησης, έτσι ώστε να αναπτυχθούν καλύτερες πολιτικές για την απασχολησιμότητα, την κινητικότητα για σπουδές και την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

 

Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί επίσης τομέα ζωτικής σημασίας για την ποιοτική βελτίωση των δεξιοτήτων. Παρά την ουσιαστική πρόοδο που σημειώθηκε μετά τις μεταρρυθμίσεις της Μπολόνιας, λίγα είναι τα πανεπιστήμιά μας που συγκαταλέγονται ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στον συγκεκριμένο τομέα.

 

Μεταξύ των στόχων μου είναι να αποκτήσει η ανώτατη εκπαίδευση περισσότερο δυναμισμό και ναεκσυγχρονιστεί, έτσι ώστε η Ευρώπη να προσελκύει φοιτητές και ερευνητές, και θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

 

Θα επιδιώξουμε να γίνει το EIT η ναυαρχίδα της μελλοντικής Ευρώπης της γνώσης. Το πρόγραμμα Marie Curie θα συμβάλει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, ώστε τόσο η γνώση όσο και οι ερευνητές και οι φοιτητές που την παράγουν να κινούνται ελεύθερα από χώρα σε χώρα, προωθώντας την καινοτομία σε όλη την Ευρώπη.

 

Tο πρόγραμμα Erasmusσημείωσε μεγάλη επιτυχία, αλλά σκοπεύω να κάνω ακόμη περισσότερα για να το προωθήσω βελτιώνοντας τη χρηματοδότηση και την ποιότητά του.Απέχουμε αρκετά από τον στόχο μας – δηλαδή να φτάσει ο αριθμός των φοιτητών του Erasmus τα 3 εκατομμύρια μέχρι το 2012 – ενώ η συμμετοχή ολοένα μειώνεται στο ένα τρίτο των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

Το Erasmus Mundus, που χρηματοδοτεί ανταλλαγές ανάμεσα σε ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα, έχει αναδειχθεί σε σύμβολο ενοποίησης και γεφύρωσης των διαφορών σε παγκόσμιο επίπεδο.Δεσμεύομαι να το προωθήσω ευρύτατα, ώστε η ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση ναπροβάλλεται περισσότερο σ' όλο τον κόσμο.

 

Για να επιτύχω τους στόχους αυτούς θα συνεργαστώ στενά με τις εθνικές αρχές, ώστε να καθορίσουμε μαζί κοινές μεθόδους για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και τη συγκριτική αξιολόγηση. Θα ζητήσω επίσης να διαθέσει η Ένωση περισσότερους πόρους στον τομέα αυτόν.

 

Όπως φαίνεται από τα προγράμματα της ΕΕ, η κινητικότητα για σπουδές είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος για τη βελτίωση των δεξιοτήτων (π.χ. των γλωσσικών) και της απασχολησιμότητας, αλλά και για τη γνωριμία με άλλες κουλτούρες. Στόχος μου είναι να δημιουργήσω, το καλοκαίρι του 2010, ένα πλαίσιο για την πρωτοβουλία "Νεολαία σε κίνηση" και να προτείνω το συντομότερο δυνατό ένα πρόγραμμα για την υλοποίησή της  με σκοπό την προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της εκμάθησης ξένων γλωσσών.

 

Πολιτισμός

Οι προσπάθειές μου στον τομέα αυτόν θα έχουν ως στόχο τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την πολιτισμική έκφραση. Θα ενθαρρύνω τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας (που αντιπροσωπεύουν το 2,6% του ΑΕΠ της Ευρώπης) να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Το 2010 θα εκδοθεί Πράσινη Βίβλος που θα μας βοηθήσει να στοχοθετήσουμε τις δράσεις μας στον τομέα αυτόν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

 

Σύντομα θα υποβάλω πρόταση για ένα σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς , το οποίο θα προβάλλει τόπους που προάγουν τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, έτσι ώστε να σφυρηλατηθεί ένα πνεύμα κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας.

 

Επίσης, προτίθεμαι να αξιοποιήσω την επιτυχία του προγράμματος MEDIA, το οποίο  προβάλλει την ευρωπαϊκή κουλτούρα σ' όλο τον κόσμο στηρίζοντας οικονομικά την παραγωγή και διανομή ευρωπαϊκών ταινιών και τη σχετική κατάρτιση. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε τη δημιουργία ενός κλάδου παγκόσμιας εμβέλειας, που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Παράλληλα, θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες και τις κινηματογραφικές τους εφαρμογές.

 

Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σκοπεύω να συνεργαστώ στενά με τους άλλους επιτρόπους για τη διαμόρφωση μιας νέας ψηφιακής ατζέντας που σκοπό θα έχει να επιτύχει ισορροπία ανάμεσα σε δύο ζητήματα θεμελιώδους σημασίας για την πολιτισμική πολυμορφία: από τη μια, την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση του κοινού στα καλλιτεχνικά έργα και, από την άλλη, τη δίκαιη ανταμοιβή των καλλιτεχνών.
Γενικότερα, θα επιδιώξω την ενσωμάτωση των πολιτισμικών προτεραιοτήτων στις άλλες πολιτικές της Ένωσης.

 

Πολυγλωσσία

 

Η εκμάθηση και χρησιμοποίηση ξένων γλωσσών βοηθά τόσο επαγγελματικά όσο και κοινωνικά, διευρύνοντας τους ορίζοντες προς την πολιτισμική πολυμορφία που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του πλούτου της Ένωσης.  Πρέπει να στηρίξουμε όχι μόνο τις 23 επίσημες γλώσσες της Ένωσης, αλλά και τις 60 περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες της.

 

Μία από τις βασικές μου δεσμεύσεις είναι να προωθήσω την εκμάθηση ξένων γλωσσών ήδη από τη μικρή ηλικία.  Στόχος μας είναι κάθε πολίτης της Ένωσης να μιλά τουλάχιστον 2 ξένες γλώσσες εκτός από τη μητρική του. Η γνώση ξένων γλωσσών βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης, την επικοινωνία και την αλληλοκατανόηση, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε όλο τον κόσμο.


Νεολαία

Στόχος των πολιτικών της ΕΕ για τη νεολαία είναι να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των νέων και ταυτόχρονα να τους ενθαρρύνουν να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Οι πολιτικές αυτές εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα για τους νέους, το οποίο ονομάζεται "Νεολαία σε δράση" και στοχεύει στα παρακάτω:

 • να προαγάγει την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την ανεκτικότητα μεταξύ των νέων της Ευρώπης
 • να επιτύχει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική διαδικασία διαμόρφωσης του μέλλοντος της Ευρώπης.

Θα εξακολουθήσω να προάγω και να στηρίζω την άτυπη μάθηση και τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των νέων της Ευρώπης, καθώς και την κοινωνική ένταξη όλων των νέων, ιδίως εκείνων που ανήκουν σε λιγότερο ευνοημένες κοινωνικές κατηγορίες.

Θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στην ενθάρρυνση των νέων να ζήσουν και να εργαστούν σε άλλες χώρες, ώστε να έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να βελτιώσουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας.

 

Αθλητισμός

 

Mπορεί ο αθλητισμός να μην περιλαμβάνεται στον τίτλο του χαρτοφυλακίου μου, θεωρώ όμως ότι αποτελεί σημαντικό μέρος του. Θα μεριμνήσω ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι νέες αρμοδιότητες που αναλαμβάνει η Ένωση στον τομέα του αθλητισμού βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας. Η σημασία του αθλητισμού στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την κοινωνική ένταξη και την υγεία είναι τεράστια. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και στον οικονομικό τομέα.

Σκοπεύω να συνεργαστώ στενά με τις επαγγελματικές και ερασιτεχνικές οργανώσεις με στόχο

 • την προαγωγή του ευ αγωνίζεσθαι
 • την καταπολέμηση του ντόπινγκ
 • την προστασία των νέων αθλητών, επαγγελματιών και ερασιτεχνών
 • την καταπολέμηση του ρατσισμού και της βίας
 • την προώθηση του δια βίου αθλητισμού για όλους, ώστε οι Ευρωπαίοι να αποκτήσουν υγιεινές συνήθειες ζωής από την προσχολική μέχρι και την τρίτη ηλικία.

 

Και μια προσωπική δέσμευση …

Όπως πολλοί Ευρωπαίοι, έτσι και εγώ έχω τις προσωπικές μου απόψεις για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις γλώσσες, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Γι' αυτό και σκοπεύω να ακούω προσεκτικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ήδη από το αρχικό στάδιο χάραξης της εκάστοτε πολιτικής. Με τη συνεργασία, θα επιτύχουμε πιο χειροπιαστά, αντιπροσωπευτικά και αξιόπιστα αποτελέσματα.

 

Ανδρούλλα Βασιλείου

 

Θέλετε να σχολιάσετε αυτές τις προτεραιότητες;

Ερωτήσεις του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης

Τελευταία ενημέρωση: 24/11/2014 |  Αρχή σελίδας