This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Sökväg

CV

Profil: kommissionär Androulla Vassiliou

Androulla Vassiliou är för närvarande EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet, ungdom och idrott.

Mellan februari 2008 och december 2009 var hon kommissionär med ansvar för hälsofrågor.

Androulla Vassiliou studerade juridik och internationella relationer i London och arbetade som jurist på Cypern 1968–1988. Under den 20-årsperioden var hon juridisk rådgivare åt Standard Chartered Bank och därefter Bank of Cyprus.

Före utnämningen till EU-kommissionen var Androulla Vassiliou aktiv inom politiken i hemlandet Cypern. Hon valdes in i Cyperns parlament två gånger – 1996 och 2001 – där hon företrädde de förenade demokraterna (som var anslutna till Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiet, ELDR).

Som parlamentsledamot var hon aktiv i utskottet för Europafrågor och var ersättare för sitt parlament i konventet om EU:s framtid.

Androulla Vassiliou arbetade med internationella relationer och mänskliga rättigheter som ordförande för Cyperns FN-förbund mellan 1978 och 1992 och som ordförande för FN-förbundens världsfederation mellan 1991 och 1995. Hon valdes enhälligt till hedersordförande för federationen när hennes mandat löpte ut. Hon har också varit ordförande för Cyperns förening för affärs- och yrkeskvinnor (1996–2000), vice ordförande för ELDR och ordförande för Europeiska liberala kvinnors nätverk (2001–2006). Mellan 2002 och 2008 var hon styrelseordförande för Bank of Cyprus onkologiska centrum.

Androulla Vassiliou är gift med George Vassiliou, Cyperns f.d. president och chefsförhandlare vid förhandlingarna om Cyperns anslutning till EU.

Paret har tre barn.

Utöver modersmålet grekiska talar hon franska och flytande engelska.

Senaste uppdatering: 24/11/2014 |  Till början