This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Navigacijska pot

Življenjepis

Profil: komisarka Androulla Vassiliou

Androulla Vassiliou je evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost, mlade in šport.

Pred tem je bila od februarja 2008 do konca leta 2009 evropska komisarka za zdravje.

Androulla Vassiliou je študirala pravo in mednarodne odnose v Londonu, nato pa je dvajset let opravljala pravniški poklic na Cipru (1968–1988). V tem času je bila pravna svetovalka pri banki Standard Chartered Bank in Centralni banki Cipra (Bank of Cyprus).

Preden je postala evropska komisarka, se je Androulla Vassiliou udejstvovala v političnem življenju doma na Cipru. Dvakrat je bila izvoljena za poslanko Predstavniškega doma Cipra (leta 1996 in 2001), v katerem je zastopala stranko združenih demokratov (pridružena Evropski liberalno demokratski in reformni stranki).

Kot poslanka ciprskega parlamenta je dejavno sodelovala v odboru za evropske zadeve in bila namestnica predstavnika ciprskega parlamenta v Konvenciji o prihodnosti Evrope.

Med letoma 1978 in 1992 se je kot predsednica ciprskega združenja Združenih narodov zavzemala za izboljšanje sodelovanja na področju mednarodnih odnosov in človekovih pravic, med letoma 1991 in 1995 pa je predsedovala svetovni federaciji združenj Združenih narodov. Po končanem predsedovanju je bila soglasno izvoljena za častno predsednico svetovne federacije. Med letoma 1996 in 2000 je bila predsednica Ciprske zveze poslovnih žensk, med letoma 2001 in 2006 pa podpredsednica Evropske liberalno demokratske in reformne stranke ter predsednica Evropske mreže liberalk. Predsedovala je tudi sosvetu Onkološkega centra Centralne banke Cipra (2002–2008).

Poročena je z doktorjem Georgeom Vassilioujem, nekdanjim ciprskim predsednikom in glavnim pogajalcem za pristop Cipra k Evropski uniji.

Ima tri otroke.

Poleg maternega jezika, grščine, tekoče obvlada angleščino in dobro razume francosko.

Zadnja posodobitev: 24/11/2014 |  Na vrh