This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Ścieżka nawigacji

CV

Profil − komisarz Androulla Vassiliou

Androulla Vassiliou obecnie pełni funkcję europejskiej komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności, młodzieży i sportu.

Wcześniej, od lutego 2008 r. do końca 2009 r., sprawowała funkcję komisarz ds. zdrowia.

Androulla Vassiliou studiowała prawo i sprawy międzynarodowe w Londynie, a następnie przez dwadzieścia lat (1968–1988) pracowała na Cyprze w zawodzie prawnika. W tym okresie była doradcą prawnym dla Standard Chartered Bank, później zaś dla Banku Cypru.

Zanim Androulla Vassiliou została powołana na stanowisko w Komisji Europejskiej, aktywnie uczestniczyła w życiu politycznym swojego kraju – Cypru. Dwukrotnie – w roku 1996 i 2001 – została wybrana do cypryjskiej Izby Reprezentantów z ramienia Ruchu Zjednoczonych Demokratów (zrzeszonego w Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform – ELDR).

Jako posłanka była czynnym członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i zastępcą przedstawiciela swojego parlamentu w Konwencie w sprawie przyszłości Europy.

Androulla Vassiliou zajmowała się sprawami międzynarodowymi i praw człowieka, od 1978 do 1992 r. pełniąc funkcję przewodniczącej Cypryjskiego Stowarzyszenia przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Association of Cyprus), a od 1991 do 1995 r. przewodniczącej World Federation of United Nations Associations (WFUNA – światowa federacja stowarzyszeń ONZ). Pod koniec kadencji wybrano ją jednogłośnie na honorową przewodniczącą tej federacji. Od 1996 do 2000 r. była przewodniczącą Cypryjskiej Federacji Kobiet Prowadzących Działalność Gospodarczą i Wykonujących Wolny Zawód, a w latach 2001–2006 – wiceprzewodniczącą Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform i w jej ramach przewodniczyła Europejskiej Liberalnej Sieci Kobiet. Ponadto od 2002 do 2008 r. pełniła funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Cypryjskiego Centrum Onkologii.

Jest żoną dr. George’a Vassiliou – byłego prezydenta Cypru i głównego negocjatora w sprawie przystąpienia Cypru do UE.

Ma troje dzieci.

Jej językiem ojczystym jest grecki, oprócz tego biegle posługuje się językiem angielskim i dobrze mówi po francusku.

Ostatnia aktualizacja: 24/11/2014 |  Początek strony