This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Navigatsioonitee

Elulookirjeldus

Elukäik. Volinik Androulla Vassiliou

Androulla Vassiliou on Euroopa Komisjoni volinik hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse, noorte ja spordi valdkonnas.

2008. aasta veebruarist kuni 2009. aasta lõpuni töötas ta tervishoiuvolinikuna.

Androulla Vassiliou on õppinud Londonis õigusteadust ja rahvusvahelisi suhteid ning töötanud Küprosel õigusalal 20 aastat (1968–1988). Sellel ajavahemikul tegutses ta panga Standard Chartered Bank ning hiljem Küprose Panga õigusnõunikuna.

Enne Euroopa Komisjoni volinikuks määramist osales Androulla Vassiliou aktiivselt oma riigi, Küprose, poliitikas. Teda on valitud kaks korda Küprose esindjatekotta – 1996. ja 2001. aastal, kus ta esindas ühinenud demokraatide liikumist (seotud Euroopa Liberaaldemokraatliku Reformiparteiga – ELDR).

Küprose parlamendi liikmena tegutses ta aktiivselt selle Euroopa asjade komisjonis ning esindas ka Küprose parlamenti asendusliikmena Euroopa Tulevikukonvendis.

Androulla Vassiliou tegutses aktiivselt rahvusvaheliste suhete ja inimõiguste valdkonnas, olles Küprose ÜRO Assotsiatsiooni president ajavahemikus 1978–1992 ning ÜRO Assotsiatsioonide maailmaühingu president ajavahemikus 1991–1995. Ametiaja lõpus valiti ta ühehäälselt selle maailmaühingu aupresidendiks. Androulla Vassiliou oli ka Küprose naisettevõtjate ja töötavate naiste ühenduse president ajavahemikus 1996–2000, ELDRi asepresident ning Euroopa naisliberaalide võrgustiku eesistuja (2001–2006). Ajavahemikus 2002–2008 oli Androulla Vassiliou Küprose Panga onkoloogiakeskuse hoolekogu eesistujaks.

Volinik Vassiliou on abielus George Vassiliouga, Küprose varasema presidendiga ning Küprose pealäbirääkijaga liitumisläbirääkimistel ELiga.

Tal on kolm last.

Lisaks kreeka keelele, mis on voliniku emakeel, valdab ta inglise keelt ning räägib ka prantsuse keelt.

Viimati muudetud: 24/11/2014 |  Üles