Ta spletna stran je bila arhivirana (18/07/2014)
18/07/2014

Navigacijska pot

Industrija in podjetništvo

Turizem

Evropa naj ostane najbolj obiskana turistična destinacija

Turistična potovanja razveseljujejo ljudi. Veljajo za ključni vidik kakovosti življenja in bi morala biti dostopna kar največjemu številu ljudi. Turizem je hkrati pomembna gospodarska dejavnost.

Evropska komisija si s svojo politiko prizadeva, da bi se turistična panoga še bolj razvila in bi se prihodki iz turizma enakomerneje porazdelili čez vse leto. To je mogoče doseči samo z boljšo in bolj raznovrstno evropsko turistično ponudbo. Podpiramo razvoj novih trajnostnih modelov poslovanja, denimo skupne turistične ponudbe držav članic, ki temeljijo na kulturnih in zgodovinskih poteh, manj znane evropske destinacije odličnosti, kmečki in zdraviliški turizem. Spodbujamo inovativne predloge v tradicionalnih turističnih dejavnostih, denimo kopališki turizem, ki je tudi sicer najbolj priljubljen med evropskimi prebivalci, vendar sezonsko omejen.

Da bi turizem postal privlačnejši tudi za tiste, ki se zanj teže odločijo, je Komisija uvedla pobudo Calypso. Calypso je namenjena bolj vključujočemu turizmu, tako da zunajsezonska čezmejna turistična potovanja prilagaja mladim, invalidnim, družinam z nižjimi dohodki in starostnikom. Pri tem gre tako za vprašanje enakih možnosti kot ekonomsko vprašanje. V turizmu je namreč veliko neizkoriščenega potenciala. Po naših ocenah turistična panoga izgubi 160 milijard evrov na leto samo zaradi omejene dostopnosti svoje ponudbe. To oviro pa bi se dalo premostiti že z manjšimi naložbami.

"Turizem je po ustvarjenih prihodkih tretji najmočnejši sektor v Evropi. V njem je neposredno in posredno zaposlenih 12 % vsega delovno aktivnega prebivalstva v EU. Turizem mora ostati močna dejavnost in izkoristiti še neizkoriščen potencial za odpiranje novih delovnih mest. Hkrati moramo večjemu številu ljudi omogočiti dostop do turističnih storitev, saj je turizem po mojem mnenju odličen kazalnik kakovosti življenja."

Četrtina prebivalcev v Evropski uniji je starih od 55 do 80 let. Med njimi se jih za potovanja odloči samo 41 %, čeprav večinoma imajo sredstva in čas zanje. S svojo pobudo želi Evropska komisija pritegniti k potovanju prav starostnike in hkrati povečati zunajsezonsko turistično ponudbo.

Naša strategija je usmerjena tudi v turiste iz držav zunaj EU. Evropa je najpomembnejša turistična destinacija na svetu in pokriva polovico svetovnega trga. Število prihodov mednarodnih turistov dosega zdaj okoli 535 milijonov, od tega jih v Evropo pride 401,2 milijona, to število pa naj bi se v prihodnjih letih močno povečalo. Prizadevali si bomo, da Evropa ostane vodilna turistična regija na svetu.

Toda spopasti se bo treba s številnimi izzivi, denimo z vse močnejšo konkurenco že uveljavljenih tekmecev in razvijajočih se turističnih destinacij. Tako se je leta 2012 število prihodov mednarodnih turistov v EU povečalo za 2,5 %, v azijsko-pacifiški regiji za 6,9 %, v Afriki za 5,4 % in v Ameriki za 4,6 %. Evropska unija privabi torej manj turistov iz držav zunaj EU in zlasti iz držav v vzponu.

To je mogoče spremeniti predvsem tako, da tujim turistom olajšamo vstop v EU. Komisija namerava do konca leta 2013 predstaviti posodobljeni vizumski zakonik, ki bo državljanom držav v vzponu olajšal pridobitev vizumov za krajše bivanje.  

Z jasnejšimi in poenostavljenimi vizumskimi postopki naj bi se občutno povečalo število mednarodnih turistov v EU, kar bo spodbudilo gospodarsko rast in kulturno izmenjavo. Nove določbe zakonika ne bodo vplivale na varnost, ki seveda ostaja glavna prednostna naloga EU. Varnostni pregledi na meji se torej ne bodo spremenili.

Dodatne informacije

Evropa kot najbolj zaželena turistična destinacija

Zadnja posodobitev: 18/07/2014 |  Na vrh