Deze website is gearchiveerd sinds 18/07/2014
18/07/2014

Kruimelpad

Industrie en ondernemerschap

Toerisme

Europa aantrekkelijk houden als toeristische topbestemming

Toerisme maakt mensen gelukkiger. Het is een maat voor de kwaliteit van leven en reizen zou dan ook binnen ieders bereik moeten liggen. Maar toerisme is ook goed voor de economie.

De Europese Commissie wil de toeristische sector een impuls geven en de omzet gelijkmatiger over het jaar verdelen. Daarvoor is een beter en gevarieerder aanbod nodig. We steunen dan ook de ontwikkeling van nieuwe duurzame businessmodellen, zoals historische en cultuurreizen door verschillende landen, bezoeken aan minder bekende Europese topbestemmingen (het EDEN-programma), agrotoerisme en kuuroordtoerisme. We promoten ook innovatie in traditionele sectoren, zoals het strandtoerisme, dat met voorsprong de meest populaire keuze van de Europese bevolking is, maar dat ook erg seizoensgebonden is.

Om mensen aan te trekken die minder geneigd zijn tot reizen, heeft de Commissie het Calypso-initiatief bedacht. Dat moet toerisme voor veel meer mensen toegankelijker maken: het gaat om toeristische uitwisseling tussen verschillende landen in het laagseizoen, speciaal voor mensen met een handicap of een laag inkomen en voor ouderen. Dat is goed voor de gelijkheid maar ook voor de economie. De mogelijkheden van het toerisme zijn namelijk nog lang niet uitgeput. We schatten dat de toeristische sector in de EU elk jaar zo'n 160 miljard euro misloopt omdat toeristische faciliteiten niet toegankelijk genoeg zijn. Met kleine investeringen kan hier iets aan worden gedaan.

"Het toerisme is de op twee na grootste sector in Europa in termen van omzet. Direct en indirect werkt 12% van de beroepsbevolking voor deze sector. Het toerisme moet zijn positie behouden en we moeten de nog niet benutte kansen aangrijpen om nieuwe banen te scheppen. Tegelijkertijd moeten we het toerisme, een uitstekende maat voor de kwaliteit van leven, binnen het bereik van meer mensen brengen."

Een op de vier inwoners van de Europese Unie is tussen 55 en 80 jaar oud. Slechts 41% van hen reist, hoewel de meesten wel over voldoende tijd en middelen beschikken. Met haar initiatief voor seniorentoerisme probeert de Commissie deze mensen aan boord te halen en tegelijkertijd het laagseizoentoerisme van de grond te krijgen.

Onze strategie moet ook toeristen van buiten de EU aantrekken. Europa is, met de helft van de wereldmarkt, 's werelds belangrijkste vakantiebestemming. Elk jaar reizen ongeveer 535 miljoen toeristen naar een buitenlandse bestemming. De EU neemt daarvan ruim 401 miljoen voor haar rekening en dit aantal zal in de komende waarschijnlijk nog flink toenemen. We zijn vastbesloten om deze Europese leiderspositie te consolideren.

Maar het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt. De concurrentie van gevestigde en nieuwe reisbestemmingen wordt steeds groter. In 2012 groeide het aantal buitenlandse toeristen in de EU met 2,5%, terwijl dat in Azië en het Stille Oceaangebied 6,9%, Afrika 5,4% en Amerika 4,6% was. De EU heeft het moeilijker dan andere regio's om nog nieuwe toeristen van buiten Europa, en vooral uit de opkomende economieën, aan te trekken.

Om het tij te keren, moeten we het buitenlandse toeristen makkelijker maken om naar de EU te reizen. De Commissie wil nog voor eind 2013 met een voorstel voor een nieuwe visaregeling komen, die het toeristen uit opkomende economieën makkelijker moet maken om een toeristenvisum te krijgen. 

Duidelijkere en eenvoudigere aanvraagprocedures moeten ervoor zorgen dat er meer internationale toeristen naar de EU komen, want dat is goed voor de economische groei en de culturele uitwisseling. De herziene regeling zal geen afbreuk doen aan de veiligheid, want dat blijft een prioriteit voor de EU. De veiligheidscontroles blijven onverminderd van kracht.

Meer informatie

Europa aantrekkelijk houden als toeristische topbestemming

Laatste bijwerking: 18/07/2014 |  Naar boven