Veebisait on arhiveeritud (18/07/2014)
18/07/2014

Navigatsioonitee

Tööstus ja ettevõtlus

Turism

Euroopa kinnistamine soositud turismisihtkohana

Turism teeb inimesed õnnelikumaks. Turism on üks peamine element elukvaliteedi hindamisel ning peaks olema kättesaadavam suuremale hulgale inimestele. Samas hoogustab turism oluliselt ka majandust.

Euroopa Komisjon soovib turismisektorit laiendada ning muuta selle käibe kogu aasta lõikes ühtlasemaks. Selleks on vaja pakkuda paremaid ja mitmekesisemaid teenuseid. Toetame uute säästvate ärimudelite loomist, sealhulgas rahvusvahelisi turismivaldkonna tooteid, mis hõlmavad kultuurilisi ja ajaloolisi marsruute, vähemtuntud Euroopa turismi tippsihtkohti (EDEN), maa- ning spaaturismi. Edendame innovatsiooni ka traditsioonilistes allsektorites, nagu rannapuhkus, mis on eurooplaste seas kõige populaarsem, kuid samas väga sesoonne.

Väiksema reisihuviga inimeste tähelepanu köitmiseks käivitas komisjon algatuse „Calypso”. Selle eesmärk on muuta turism kaasavamaks, edendades ning tõhustades turismihooaja välisel perioodil rahvusvahelist turismi noorte, puuetega inimeste, vähekindlustatud perede ja eakate inimeste hulgas. See on nii võrdsete võimaluste kui ka majandusalane küsimus. Turismi kasutamata potentsiaal on väga suur. Hinnanguliselt kaotab ELi turismisektor raskendatud juurdepääsu tõttu rajatistele igal aastal 160 miljardit eurot. Selle lünga täitmiseks on vaja ainult väikeseid investeeringuid.

„Turismisektor on Euroopas käibe suuruse osas kolmandal kohal ning see sektor pakub otseselt ja kaudselt tööd 12%-le ELi töötavast elanikkonnast. Peame seda tugevust säilitama ning rakendama selle kasutamata potentsiaali uute töökohtade loomiseks. Samas peame võimaldama juurdepääsu turismiteenustele ka rohkematele inimestele, mis on minu arvates väga hea elukvaliteedi näitaja.”

Iga neljas Euroopa Liidus elav inimene kuulub vanuserühma 55–80 eluaastat. Vaatamata sellele, et enamasti on neil vahendeid ning aega, reisib neist ainult 41%. Komisjoni eakate inimeste reisimisalase algatuse eesmärk on kaasata eakaid ning samas suurendada reisimist väljaspool turismihooaega.

Meie strateegia keskendub ka turistide kohaletoomisele väljastpoolt ELi. Euroopa on maailma turismisihtkohtade hulgas esikohal, hõlmates poolt maailma turgu. Rahvusvaheliste turistide hulk küünib umbes 535 miljonini, sellest 401,2 jääb ELi saabujate arvele ning prognoositavalt kasvab see hulk lähiaastatel veelgi. Me oleme valmis kaitsma Euroopa juhtpositsiooni.

Kuid ka eesseisvad väljakutsed muutuvad suuremaks. Tõhusalt tegutsevate rivaalide ja tärkava turumajandusega riikide konkurents muutub tugevamaks. 2012. aastal suurenes ELis välisturistide osakaal 2,5%, samas oli Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas vastav kasv 6,9%, Aafrikas 5,4% ja Ameerikas 4,6%. EL jääb teistest piirkondadest maha väljastpoolt ELi (eriti tärkava turumajandusega riikidest) uute turistide ligimeelitamisega.

Sellise suundumuse muutmiseks tuleb esmalt lihtsustada välisturistide sisenemist ELi. Komisjon kavatseb 2013. aasta lõpus esitada läbivaadatud viisaeeskirjad, mille eesmärk on tõhustada tärkava turumajandusega riikide kodanikele lühiajaliste viisade väljastamist. 

Selgem ja kiirem viisamenetlus eeldatavasti suurendab oluliselt ELi saabuvate rahvusvaheliste turistide arvu, mis tugevdab majanduskasvu ning kultuurivahetust. Eeskirjade läbivaatamine ei mõjuta turvalisust – see jääb ELi jaoks prioriteetseks. Turvakontrollide osas muutusi ei toimu.

Lisateave

Euroopa kinnistamine soositud turismisihtkohana

Viimati muudetud: 18/07/2014 |  Üles