Ši tinklavietė buvo archyvuota 18/07/2014
18/07/2014

Naršymo kelias

Pramonė ir verslumas

Misijos augimui skatinti

„Misijos augimui skatinti“ – pagalba MVĮ plėtrai užsienyje

Šiuo metu ekonomikos augimas susitelkęs ne ES rinkose. Manoma, kad iki 2020 m. 70 % pasaulio ekonomikos augimo vyks besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse. Tačiau Europos bendrovėms tai ne kliūtis, o galimybė.

Kad ja pasinaudotų, ES bendrovės privalo galėti konkuruoti užsienio rinkose. Didelės įmonės tai jau daro. Tikrasis iššūkis – kaip sudaryti galimybes pasauliniu mastu konkuruoti ES mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Užsienyje veiklą vykdo per mažai Europos Sąjungos MVĮ. Vienoje arba daugiau kitų ES šalių jų veikia tik 25 %. Už ES ribų – vos 13 %. Europos Komisija yra įsipareigojusi šią dalį gerokai padidinti. MVĮ internacionalizavimas yra vienas iš naujoje 2012 m. spalį priimtoje ES pramonės strategijoje English (en) nustatytų prioritetų.

„Misijos ekonomikos augimui skatinti“ padeda sukurti tokias veiklos sąlygas, kuriomis pasiekiama visus tenkinančių rezultatų. Europos bendrovės gali lengviau patekti į išorės rinkas, o vietos subjektai bei valdžios institucijos turi konkrečią progą pritraukti užsienio investicijų.“

Kad padėtume savo bendrovėms užsiimti veikla pasauliniu mastu, itin svarbu derėtis dėl visapusiškų prekybos sandorių su trečiosiomis šalimis siekiant, kad būtų sumažinti muito mokesčiai, pašalintos netarifinės kliūtys, atvertas kelias viešiesiems pirkimams, užtikrina, kad būtų tinkamai laikomasi prekybos taisyklių, garantuoti aukščiausi tarptautiniai investicijų apsaugos standartai ir visapusiška intelektinės nuosavybės teisių apsauga. Šie elementai bus įtraukti į naujos kartos ES prekybos sandorius.

Tačiau vien to nepakanka. Taip pat turėtume puoselėti tiesioginius ES verslininkų ir užsienio šalių viešųjų institucijų bei bendrovių ryšius. Taip būtų skatinami ilgalaikiai verslo santykiai. Todėl Komisija neseniai ėmėsi iniciatyvos „Misijos ekonomikos augimui skatinti“ (angl. „Missions for Growth“). Vykdant šias misijas, kurių nereikėtų painioti su tradicine prekybos skatinimo veikla, suburiami ES įmonių bei trečiųjų šalių valdžios institucijų atstovai ir taip yra skatinami bendradarbiauti ateityje.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani pats dalyvauja šiose misijose. Nuo 2011 m. jis apsilankė 11 strateginių šalių, tarp jų – Brazilijoje, Meksikoje, JAV ir Egipte. 2013 m. daugiausia dėmesio jis skirs Kinijai ir Pietryčių Azijai. Į kiekvieną misiją jį lydėjo gausi ES verslininkų delegacija. Internacionalizavimas dažnai nuo jų ir prasideda.

Pažymėtina, kad internacionalizavimas nereiškia veiklos perkėlimo kitur – ES bendrovių veiklos bazė tebelieka Europoje. Internacionalizuotos bendrovės auga net sunkiais Europos ekonomikai laikais, todėl skatina jos augimą bei darbo vietų joje kūrimą. ES bendrovės, kurios užsiima veikla ES nepriklausančiose šalyse, taip pat yra novatoriškiausios ir konkurencingiausios. 25 % kitose šalyse veiklą vykdančių ES bendrovių rinkai sėkmingai pateikė bent vieną naują savo sektoriaus produktą. Tuo pasigirti gali tik 8 % vien savo šalyje veiklą vykdančių ES bendrovių.

Daugiau informacijos English (en)

Paskutinį kartą atnaujinta: 18/07/2014 |  Į puslapio pradžią