Acest site a fost arhivat la data de 18/07/2014
18/07/2014

Cale de navigare

Industrie şi antreprenoriat

Creșterea ecologică

Oportunități pentru creștere economică și locuri de muncă durabile

Astăzi, mai mult ca oricând, Europa are nevoie de noi surse de creștere. În contextul în care populația mondială crește cu peste 70 de milioane de locuitori în fiecare an, consumul de bunuri și cererea de energie și de materii prime vor crește exponențial. Prin urmare, este nevoie să facem tranziția către o creștere mai sustenabilă, eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și către o economie cu emisii reduse de carbon. Trebuie să ne asigurăm că politicile din domeniul industriei, climei, energiei, mediului și din alte sectoare relevante sunt coerente și creează condițiile adecvate pentru inovare și investiții.

Este necesar să exploatăm pe deplin oportunitățile de afaceri pe care le va crea tranziția către o economie durabilă. Piața mondială pentru protecția mediului reprezintă, de asemenea, o mare oportunitate pentru întreprinderile europene. În prezent, piața globală a bunurilor și serviciilor de mediu este estimată la aproximativ 1000 de miliarde de euro pe an și se așteaptă ca această cifră să se dubleze sau chiar să se tripleze până în 2020. Într-o lume în care resursele sunt din ce în ce mai limitate, este clar că folosirea eficientă a acestora le poate oferi un avantaj competitiv nu numai întreprinderilor, ci și țărilor din care provin. Este încurajator să constatăm că Europa a reușit să disocieze creșterea economică de impactul asupra mediului și că această tendință se menține. Potrivit estimărilor, posibilele economii și beneficii care decurg din utilizarea potențialului productiv al resurselor s-ar putea ridica la câteva mii de miliarde de euro la nivel mondial.

„Putem face multe pentru a avea o producție și un consum mai durabil la nivel european. Acest lucru poate fi realizat fără costuri suplimentare pentru întreprinderi și consumatori și poate aduce beneficii, fie economisind energie și resurse naturale, fie valorificând oportunitățile oferite de o economie verde.”

Pentru a putea trăi în continuare în condiții decente și în zone curate, avem nevoie de întreprinderi de succes care să dezvolte produse, procese și sisteme îmbunătățite. Europa produce deja tehnologii și servicii ecologice de talie mondială, deținând aproximativ o treime din piața globală. Principalele noastre industrii de mediu, active în domenii precum gestionarea și controlul poluării, colectarea și tratarea deșeurilor, energia regenerabilă și reciclarea, oferă peste 3 milioane de locuri de muncă în Europa.

Trebuie să acționăm în două domenii - eficiența (optimizarea proceselor) și circularitatea. Concret, avem nevoie de un sistem industrial integrat, apt să identifice acele oportunități de afaceri prin care să poată exploata la maxim resursele mai puțin utilizate: materiale, energie, apă, capacitate, expertiză, active etc. Putem obține câștiguri majore, inovând la nivelul eficienței proceselor, al elaborării produselor și al optimizării lanțului de valori.

Randamentul proceselor industriale poate asigura dezvoltarea de soluții pe termen lung pentru a folosi în mai mică măsură combustibilii fosili în procesele industriale, pentru a reduce radical utilizarea intensivă a resurselor și pentru a elimina substanțial deșeurile industriale.

Produsele pe care le folosim sunt o sursă bogată de materiale și energie. Promovarea ofertei și cererii de produse mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor este o opțiune logică din perspectivă economică și ecologică. Directiva privind proiectarea ecologică are potențialul de a genera economii de până la 90 miliarde de euro pe an și de a crea un milion de locuri de muncă. Deși energia a fost principala sursă vizată până în prezent, directiva are în vedere toate aspectele legate de mediu, din perspectiva ciclului de viață.

Produsele finite sunt adesea rezultatul muncii mai multor întreprinderi sau subcontractanți, iar existența unor specificații tehnice incompatibile poate genera o cantitate semnificativă de deșeuri. Prin urmare, optimizarea lanțului valoric, care presupune găsirea de sinergii între sectoare și întreprinderi, astfel încât acestea să poată lucra împreună, prezintă un potențial important.

Creșterea ecologică și crearea de produse eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor pot, de asemenea, să le ofere societăților din UE oportunități de afaceri la nivel mondial. „Misiunea pentru o creștere economică verde”, pe care am efectuat-o în 2013 în China, a arătat că întreprinderile europene cu o expertiză solidă în materie de produse și servicii ecologice sunt căutate de societățile chineze.

Comisia Europeană colectează în prezent, punctele de vedere ale părților interesate în cadrul unei consultări publice pe tema celor mai eficiente măsuri care pot fi luate pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) să devină mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor.

Informații suplimentare Deutsch (de) English (en) français (fr)

Ultima actualizare: 18/07/2014 |  Începutul paginii