Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 18/07/2014
18/07/2014

Διαδρομή πλοήγησης

Βιομηχανία και επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματικότητα

Ενεργοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού της Ευρώπης για επάνοδο της ανάπτυξης

Για να ξεπεράσουμε την κρίση ανεργίας στην ΕΕ, πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας - αλλά και περισσότερους επιχειρηματίες. Παρότι επικρατεί η άποψη ότι όλοι πρέπει να εργάζονται, εντούτοις λίγοι πιστεύουν ότι όσοι αναζητούν εργασία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τη δική τους εργασία αντί να προσλαμβάνονται από κάποιον άλλον.

Η Ευρώπη χρειάζεται μια πολιτιστική επανάσταση για να αλλάξει η άποψη που επικρατεί γενικά για τους επιχειρηματίες. Η δημιουργία και η διαχείριση μιας επιχείρησης θα πρέπει να θεωρείται κάτι το εφικτό για τον καθένα.

Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά μόνο λίγοι την κατανοούν. Μόνο το 37% των ερωτηθέντων Ευρωπαίων απάντησαν ότι θα προτιμούσαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι παρά μισθωτοί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ είναι 51% και στην Κίνα 56%. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό στην Ευρώπη μειώνεται συνεχώς.

"Περισσότεροι επιχειρηματίες σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη καινοτομία και περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Για να γίνει κανείς επιχειρηματίας και να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του χρειάζεται να αναλάβει μεγάλο ρίσκο και να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια. Οι επιχειρηματίες είναι οι ήρωες της εποχής μας. Η επιχειρηματικότητα είναι επίσης η ισχυρότερη κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη στην οικονομική ιστορία. Εάν καταφέρουμε να ενεργοποιήσουμε το επιχειρηματικό δυναμικό της Ευρώπης, μπορούμε να επαναφέρουμε την ανάπτυξη στην Ευρώπη».

Για να αναστραφεί η ανησυχητική αυτή τάση, η Επιτροπή παροτρύνει τις χώρες της ΕΕ να συμπεριλάβουν την επιχειρηματικότητα στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμά τους. Το πρώτο βήμα είναι να αλλάξει η νοοτροπία των Ευρωπαίων και να κεντριστεί το ενδιαφέρον τους για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, αλλά κι αυτό από μόνο του δεν αρκεί, καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο απ΄ ό,τι σήμερα. Η μείωση της γραφειοκρατίας, ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είναι προτεραιότητα για την Επιτροπή, χωρίς όμως να είναι αρκετό. Πρέπει να εξαλείψουμε τα υπάρχοντα εμπόδια, και ταυτόχρονα να παρέχουμε βοήθεια σε όσους την χρειάζονται περισσότερο.

Γι αυτό, συμμετέχουμε ενεργά στη στήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων, καθώς εκτιμάται ότι οι μισές περίπου από τις νέες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν τα πέντε πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους. Οι χώρες της ΕΕ ενθαρρύνονται να βοηθούν τις νέες επιχειρήσεις να ξεπερνούν αυτή την κρίσιμη περίοδο, διαθέτοντας για το σκοπό αυτό περισσότερα μέσα, όπως η κατάρτιση διευθυντικών στελεχών, η καθοδήγηση σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, και η δικτύωση με αντίστοιχες επιχειρήσεις, δυνητικούς προμηθευτές και πελάτες.

Η επαρκής πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας σε όλον τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης. Για να εξαλειφθούν οι αγκυλώσεις που δημιουργήθηκαν λόγω της κρίσης, έχουν δρομολογηθεί ορισμένες πρωτοβουλίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες μετά από μια πτώχευση, γιατί έχει αποδειχτεί ότι το 96% των πτωχεύσεων οφείλεται στις καθυστερημένες πληρωμές ή σε άλλα προβλήματα πρακτικής φύσης. Επίσης, θα απλουστευτούν οι κανόνες μεταβίβασης της ιδιοκτησίας επιχειρήσεων.

Οι προαναφερθείσες πρωτοβουλίες έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ηλεκτρονικές δεξιότητες, διότι εκτιμάται ότι οι ΜΜΕ αναπτύσσονται δύο με τρεις φορές ταχύτερα όταν χρησιμοποιούν τεχνολογίες των πληροφοριών. Η απόκτηση δεξιοτήτων ΤΠΕ είναι προς το συμφέρον όλων, καθώς εκτιμάται ότι, μέχρι το 2015, το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες.

Περισσότερα Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Τελευταία ενημέρωση: 18/07/2014 |  Αρχή σελίδας