Denna webbplats arkiverades den 18/07/2014
18/07/2014

Sökväg

Näringsliv och företagande

Tillgång till finansiering

Kredit en förutsättning för småföretagens konkurrenskraft

Krediter är lika livsviktiga för företag som vatten för fiskar. Utan bra tillgång till finansiering är företagen dödsdömda – särskilt små och medelstora företag. En följd av euroområdets aktuella finanskris är just bristen på finansiering.

Kreditkrisen i många EU-länder gör att tusentals företag inte kan investera, utvecklas eller ens betala sina räkningar. Många livskraftiga företag har försvunnit till följd av det bristande kreditflödet. Många fler lever i farozonen.

Detta är oacceptabelt. EU:s 23 miljoner småföretag är den europeiska ekonomins ryggrad och viktiga arbetsgivare. Kommissionen vill få kreditflödet till småföretagen att fungera igen.

Bankerna måste uppmuntras att förse små och medelstora företag med finansiering. Samtidigt som Europeiska investeringsbanken tillhandahåller kapital till låg ränta, arbetar EU för att mildra kapitalkraven för banklån till småföretag. Tanken är att bankerna inte ska behöva ha lika stora kapitalreserver för lån till småföretag och på så sätt uppmuntras att låna ut mer.

Kommissionen undersöker också andra finansieringsmöjligheter för småföretag och alternativ till det traditionella banksystemet. Kommissionen siktar på en verklig inre marknad för riskkapital som tillhandahåller finansiering i form av eget kapital till små och nybildade företag. Om vi får bort de befintliga hindren kan riskkapital fungera som en viktig finansieringskälla för småföretag. Vi arbetar också för att småföretag lättare ska kunna börsnotera sig och emittera obligationer (liksom större företag).

EU:s budget ska i högre grad användas för att stödja småföretag. Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, omfattar bland annat finansieringsåtgärder för kreditgarantier till småföretag och medelstora börsnoterade företag. Cosme, programmet för småföretagens konkurrenskraft, kommer att lägga 60 procent av sin budget på att förbättra småföretagens kredittillgång, dvs. runt 1,4 miljarder euro fördelade på lånegarantier och riskkapitalstöd. Åtgärderna ska hjälpa nästan 40 000 företag per år. Europeiska investeringsbanken kommer att förstärka hävstångseffekten genom ytterligare kredittransaktioner.

”Tillgången till finansiering för småföretag är fortfarande ett problem och bidrar till att den ekonomiska krisen fortsätter. Vi vill därför utöka våra lånegarantier till att även omfatta finansiella mellanhänder som ger lån till småföretag. Varje euro som vi lägger på garantier stimulerar i genomsnitt 30 euro i banklån. Det är ett viktigt instrument för att få EU:s sysselsättningsmaskin, dvs. småföretagen, att fungera igen.”

Läs mer

Senaste uppdatering: 18/07/2014 |  Till början