Strona zarchiwizowana dnia 18/07/2014
18/07/2014

Ścieżka nawigacji

Przemysł i przedsiębiorczość

Dostęp do finansowania

Finansowanie na rzecz rozwoju konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa potrzebują kredytów tak jak człowiek potrzebuje powietrza. Szczególnie małe i średnie firmy, pozbawione odpowiedniego dostępu do finansowania, skazane są na bankructwo. Niestety z powodu kryzysu finansowego w strefie euro wiele firm bankrutuje.

Trwający w wielu krajach Unii Europejskiej kryzys sprawia, że tysiące przedsiębiorstw nie są w stanie prowadzić inwestycji, wprowadzać innowacyjnych rozwiązań, a nawet regulować najbardziej podstawowych opłat. Wiele niegdyś prężnie działających firm zniknęło tylko dlatego, że zostały pozbawione dostępu do kredytów. Wielu jeszcze działającym zagraża taka sytuacja.

Jest to nie do przyjęcia, 23 mln unijnych małych i średnich przedsiębiorstw stanowi fundament europejskiej gospodarki i jest ważnym źródłem zatrudnienia. Komisja Europejska podejmuje działania na rzecz przywrócenia właściwego dostępu MŚP do kredytów.

Należy zachęcić banki do udzielania pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom. Oprócz niskoprocentowych pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, UE wspiera złagodzenie wymagań kapitałowych stawianych małym i średnim przedsiębiorstwom, które chcą skorzystać z pożyczek. Oznacza to, że banki będą mogły zmniejszyć posiadany kapitał rezerwowy, co zachęci je do częstszego udzielania kredytów MŚP.

Komisja rozważa także uruchomienie innych źródeł finansowania dla MŚP oraz alternatyw dla tradycyjnych pożyczek bankowych. Celem Komisji jest stworzenie prawdziwie europejskiego rynku kapitału wysokiego ryzyka, dostarczającego finansowanie kapitałowe małym przedsiębiorstwom i firmom rozpoczynającym działalność. Jeżeli uda się usunąć obecnie istniejące przeszkody, kapitał wysokiego ryzyka mógłby okazać się wartościowym źródłem finansowania dla MŚP. Opowiadamy się również za możliwością wejścia małych i średnich przedsiębiorstw na giełdę oraz emitowania przez nie obligacji – na takich samych zasadach, jak robią to większe przedsiębiorstwa.

Również budżet unijny będzie w większym stopniu wykorzystywany na finansowanie MŚP. Horyzont 2020 – unijny program ramowy w zakresie badań i innowacji obejmuje finansowanie gwarancji kredytowych dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek o średniej kapitalizacji. Program COSME ma na celu zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 60 proc. jego budżetu zostanie przeznaczone na wsparcie dostępu MŚP do finansowania, czyli będzie to kwota 1,4 mld euro w formie od gwarancji kredytowych po wsparcie kapitału wysokiego ryzyka. Rocznie z tej pomocy będzie korzystać niemal 40 tys. przedsiębiorstw. Dodatkowe operacje kredytowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwią dalsze zwiększenie efektu stymulującego działalność MŚP.

„Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania wciąż jest ograniczony. Jest to jeden z czynników pogłębiających obecną recesję gospodarczą. Dlatego też zamierzamy rozszerzyć nasze gwarancje kredytowe dla pośredników finansowych udzielających kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom. Każde euro przeznaczone na takie gwarancje już teraz ma zdolność generowania średnio 30 euro w postaci kredytów bankowych. Jest to konieczne, aby sprawić, że małe i średnie przedsiębiorstwa, będące siłą napędową zatrudnienia w Europie, znów będą się dynamicznie rozwijać".

Więcej informacji

Ostatnia aktualizacja: 18/07/2014 |  Początek strony