Strona zarchiwizowana dnia 18/07/2014
18/07/2014

Ścieżka nawigacji

Mandat

Sukces europejskiego przemysłu i mniejszych przedsiębiorstw jest niezwykle istotny dla dobrobytu gospodarczego i społecznego obywateli Europy. Jako komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu dołożę wszelkich starań, aby wszystkie unijne sektory działalności wyszły z obecnego kryzysu gospodarczego jeszcze silniejsze i bardziej konkurencyjne oraz aby były w stanie wspierać zrównoważony rozwój w ramach silnej społecznej gospodarki rynkowej.

Modernizacja i wzmocnienie unijnego potencjału przemysłowego odegrają kluczową rolę w sukcesie strategii „UE 2020”. Dlatego też pragnę spojrzeć świeżym okiem na naszą obecną politykę przemysłową z zamierzeniem wzmocnienia konkurencyjności tego sektora w skali globalnej. Chcę wdrożyć ramy pobudzające wszystkie sektory gospodarki, zarówno te małe, jak i duże, w kwestiach dynamiczności, zrównoważonego rozwoju i innowacyjności w odpowiedzi na potrzeby gospodarcze i środowiskowe XXI wieku. Oznacza to umieszczenie „zielonej gospodarki” w centrum każdej nowej polityki przemysłowej, aby Europa mogła objąć pozycję światowego lidera w dziedzinach ekoefektywności, ekoprojektowania i ekotechnologii.

Sektor MŚP odgrywa istotną rolę w ramach naszego kapitału przemysłowego. Musimy rozwijać jego potencjał, szczególnie na polu rozwoju eksportu. Częściowo polegać to będzie na poprawie dostępności MŚP do finansowania, częściowo na wspieraniu codziennego funkcjonowania poprzez skuteczne wdrażanie Karty małych przedsiębiorstw oraz konsolidację rynku wewnętrznego. Pragnę również rozwinąć nową kulturę przedsiębiorczości i innowacji w Europie, aby stworzyć środowisko, w którym obywatele nie boją się nowych przedsięwzięć biznesowych.

Na koniec – traktat lizboński daje nam nowe podstawy prawne w dziedzinie turystyki i polityki kosmicznej. Silna europejska polityka kosmiczna jest niezbędnym elementem we wzmacnianiu naszej konkurencyjności oraz wydajności technologicznej naszych systemów przemysłowych, a ja pragnę dopilnować, aby takie projekty, jak GMES i Galileo, przynosiły wysokiej jakości wyniki zarówno obywatelom, jak i przemysłowi. Chcę także rozwinąć potencjał sektora turystycznego, który już obecnie stanowi jedną z najważniejszych branż działalności gospodarczej w Europie.

Osobiście jestem przekonany, że nasze społeczeństwa mogą zaspokoić obecne potrzeby biznesu jedynie poprzez podejmowanie działań na poziomie europejskim i globalnym. Z niecierpliwością czekam na możliwości współpracy z przemysłem, obywatelami, organizacjami pozarządowymi i aktorami politycznymi otwartej na poszukiwania pozytywnych rozwiązań przyszłych wyzwań.

Ostatnia aktualizacja: 22/07/2014 |  Początek strony