This site has been archived on (23/12/2014)
23/12/2014

Kova su klastotėmis. Griežtesniais muitinių veiksmais stiprinama intelektinės nuosavybės teisių apsauga

Daugiausia visos ES muitinėse sulaikyta cigarečių (34 proc.), biuro reikmenų (9 proc.), kitų tabako gaminių (8 proc.), etikečių, ženklų ir emblemų (8 proc.), aprangos (7 proc.) ir žaislų (7 proc.). 14,5 proc. visų sulaikytų prekių buvo namų apyvokos gaminiai, pavyzdžiui, šampūnai, muilas, vaistai ar namų apyvokos prietaisai (plaukų džiovintuvai, skustuvai, kompiuterių dalys), kurie gali turėti neigiamą poveikį vartotojų sveikatai ir saugai.

Lietuvoje didžiąją dalį sulaikytų prekių sudaro žaislai, kvepalai ir kūno priežiūros priemonės, mobiliųjų telefonų aksesuarai, rūbai.

Kalbant apie kilmės šalis, Kinija tebėra pagrindinis prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, šaltinis – joje pagaminta 85 proc. visų ES sulaikytų prekių. Kitose šalyse, kaip antai Turkijoje, Tailande, Honkonge ar Indijoje, pagaminta dauguma sulaikytų tam tikrų kategorijų prekių (atitinkamai maisto produktų, nealkoholinių gėrimų, atminties kortelių ir vaistų). 90 proc. visų sulaikytų gaminių buvo sunaikinta arba buvo pradėtas teismo procesas siekiant nustatyti, ar padarytas pažeidimas.

Ataskaitoje taip pat pateikiama statistinė informacija apie ES pasienyje sulaikytų prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, rūšis, kilmę ir gabenimo būdus. Pirmą kartą ataskaitoje nurodoma ir sulaikytų prekių vertė – daugiau nei 1 milijardas eurų.

 

Pagrindiniai faktai

Kaip pabrėžiama 2020 m. ES strategijoje, intelektinės nuosavybės teisių apsauga – ES ekonomikos pagrindas ir pagrindinė jos tolimesnio augimo varomoji jėga tokiose srityse kaip moksliniai tyrimai, inovacijos ir užimtumas. Veiksmingas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas taip pat labai svarbus aspektas, nes tam tikri nekontroliuojamoje aplinkoje pagaminti suklastoti gaminiai (maisto produktai, kūno priežiūros ir vaikams skirtos prekės ir pan.) gali kelti didelį pavojų ES piliečių sveikatai ir saugai.

Užtikrinant, kad pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises pagamintos prekės nepatektų į Europos vidaus rinką, labai svarbų vaidmenį atlieka ES muitinė. Komisija imasi tam tikrų veiksmų, kad pagerintų muitinės galimybes kovoti su tokia prekyba. 2011 m. gegužės 24 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl naujo reglamento dėl muitinės vykdomo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo, kuris yra išsamaus intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemonių paketo dalis (žr. IP/11/630, MEMO/11/327).

Glaudus bendradarbiavimas su tarptautiniais prekybos partneriais taip pat gali būti naudingas siekiant užtikrinti, kad prekės, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, būtų aptinkamos ir nepatektų į ES. 2009 m. ES su Kinija pasirašė veiksmų planą, kuriuo siekiama stiprinti muitinių bendradarbiavimą užtikrinant intelektinės nuosavybės teises (IP/09/193). 2010 m. šis veiksmų plano vykdymas pratęstas iki 2012 m. pabaigos (IP/10/1079). Be to, siekiant tinkamai nustatyti, kurios prekės pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, labai svarbu bendradarbiauti su pramonininkais. Įmonės gali prašyti muitinę imtis konkrečių veiksmų, jei kyla įtarimų, kad jų intelektinės nuosavybės teisės pažeidžiamos; be to, pramonės atstovų teikiama informacija padeda muitinei kontroliuoti tikslingiau. Komisija parengė vadovą teisių turėtojams, kad jiems būtų lengviau pateikti tokius prašymus; ji ir toliau palaiko glaudžius ryšius su privačiuoju sektoriumi, siekdama nustatyti, kuriose srityse kontrolę būtų galima dar pagerinti.

Visa ataskaita pateikta

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Taip pat žr. MEMO/11/506

Vaizdo siužetą galima pasižiūrėti internetu per EbS palydovą:

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I070427&sitelang=en

 

Daugiau informacijos:

Lina Rimkutė-Žičkė

Europos Komisijos nario Algirdo Šemetos biuras

Mob. +32 498 95 93 24

El. paštas lina.rimkute@ec.europa.eu

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią