This site has been archived on (23/12/2014)
23/12/2014

Komisija stiprina kovą su sukčiavimu ES lėšomis ir kontrabanda iš Rytų kaimynių

Europos Komisija šiandien patvirtino naują Kovos su sukčiavimu strategiją. Strategijoje siūlomos naujos priemonės ir pertvarka tose srityse, kuriose pastebėta spragų. Daug dėmesio skiriama prevencijai, sukčiavimo atvejų nustatymui kuo ankstyvesnėje stadijoje, sankcijoms ir netinkamai panaudotų fondų susigrąžinimui. Kartu su strategija Komisija priėmė ir specialų veiksmų planą, kuriame numatytos skubios priemonės kovai su cigarečių ir alkoholio kontrabanda per rytinę ES sieną. Veiksmų planą Komisija įgyvendins kartu su šalimis narėmis ir bendradarbiaudama su Rusija bei Rytų kaimynėmis.

Tai mūsų pareiga mokesčių mokėtojams. Komisija turi rodyti pavyzdį ir užtikrinti, kad ES lėšos pasiekė tuos gavėjus, kuriems jos skirtos; ir yra panaudotos numatytiems tikslams. Kovos su sukčiavimu strategija yra svarbi priemonė, padėsianti pagerinti lėšų panaudojimo efektyvumą. Pirmas naujos strategijos rezultatas  - veiksmų planas kovai su cigarečių ir alkoholio kontrabanda per Rytų sieną. Šalys narės ir ES kasmet praranda milijardus eurų nesumokėtų mokesčių. Imamės visų įmanomų priemonių, kad sustabdytume šią nelegalią veiklą," – sakė už mokesčius ir muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta.

Veiksmų plane numatomas platus priemonių spektras – bendros operacijos, gebėjimų stiprinimas, siūlymai peržiūrėti bausmes, visuomenės informavimas ir tarptautinis bendradarbiavimas.

Komisija planuoja daugiau bendrų Europos kovos su sukčiavimu tarnybos OLAF koordinuojamų operacijų, numato tikslinėmis priemonėmis skatinti muitinės tarnybų operatyvinį bendradarbiavimą. Taip pat ketina stiprinti muitinių gebėjimus, kurti specialius apmokytus mobilius padalinius, remti naujos techninės įrangos įsigijimą pasieniui, pavyzdžiui, automatinio automobilių numerių atpažinimo priemones, skanerius, naktinio matymo priemones ir pan.

Daug dėmesio bus skiriama kontrabandos prevencijai. Artimiausiu metu bus pradėtas koordinuoti šalyse taikomų sankcijų lygis. Europos Komisijos tarnybos pastebėjo, kad veiksmingos sankcijos yra labai svarbus veiksnys. Jos padeda užtikrinti veiksmingą apsaugą ir užkirsti kelią „bausmių turizmui“.  Vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, Komisija taip pat siekia kaimyninių šalių akcizų priartinimo prie ES lygio.

Apie Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją

2009 m. sukčiavimu įtartų ES finansuojamų projektų vertė buvo 280 milijonų eurų, t.y. 0,2 proc. ES biudžeto. Numatoma, kad bendros kovos su sukčiavimu strategijos pagrindu Komisija sukurs papildomas strategijas atskiroms sritims.

Komisija taip pat planuoja pasitelkti informacines technologijas ir diegti naujas programas, padėsiančias greičiau nustatyti sukčiavimo atvejus. Jų pagalba turėtų pagerėti audito ir kontrolės gebėjimai.

Taip pat bus stiprinamas OLAF vaidmuo. Ši tarnyba turės daugiau galimybių tikrinti lėšų gavėjus ir padėti Komisijai nustatyti sukčiavimo atvejus. Numatyta plačiau  informuoti apie bausmes, skirtas sukčiams ar lėšų gavėjams, netinkamai panaudojusiems ES fondus.

 Apie Veiksmų planą kovai su kontrabanda

Vertinama, kad ES ir šalys narės dėl akcizinių prekių kontrabandos kasmet praranda apie 10 milijardų eurų nesumokėtų mokesčių. Ji taip pat kliudo įgyvendinti politikos iniciatyvas, kuriomis siekiama sumažinti rūkymą ir alkoholio vartojimą.

Nors planas numato priemones tam tikrai geografinei teritorijai, daugelis šių priemonių bus naudingos kitiems regionams. Planas spręs visiems aktualius cigarečių bei alkoholio kontrabandos klausimus.

Veiksmų planas bus nukreiptas kovai su kontrabandinėmis akcizais apmokestinamomis prekėmis, ypač cigaretėmis, kurios į ES gabenamos iš Moldovos, Ukrainos, Rusijos ir Baltarusijos. Komisijos numatytos priemonės bus įgyvendinamos bendradarbiaujant su šalimis narėmis ir Rusija bei Rytų partnerystės šalimis – Armėnija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina.

Daugiau informacijos:

MEMO/11/454

Kovos su sukčiavimu strategija 

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią