This site has been archived on (23/12/2014)
23/12/2014

Komisijos mokestinės iniciatyvos skatins energiją vartoti efektyviau

Šiandien Europos Komisija pasiūlė pakeisti pasenusias Europos Sąjungos energetikos produktų apmokestinimo taisykles. Pertvarka siekiama panaikinti galiojančios sistemos nenuoseklumą, skatinti energiją vartoti efektyviau ir naudoti aplinkai "draugiškesnius" produktus. Reformai įsigaliojus 2013 m., šalys galėtų ją įgyvendinti per dešimtį metų.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Laikas įjungti "žalią šviesą" švariai ir saugiai energijai. Norime sudaryti palankesnes mokesčių sąlygas efektyviam energijos naudojimui ir atsinaujinantiems šaltiniams. Įgyvendinus Komisijos pasiūlymus, sumažėtų ir mūsų energetinė priklausomybė nuo importuojamų išteklių.“

Įgyvendinus iniciatyvą, visos kuro rūšys būtų apmokestinamos objektyviai ir nuosekliai, laikantis tų pačių principų. Energijos mokesčiai būtų skaičiuojami pagal du kriterijus: jų energetinę vertę ir išmetamą anglies dioksido kiekį.

Šia iniciatyva nauji mokesčiai nesiūlomi, būtų pertvarkomi jau esantys. Energijos apmokestinimo direktyvoje šiuo metu nustatyti minimalūs energetikos produktų, kurie naudojami kaip krosnių kuras ar variklių degalai, ir elektros energijos mokesčiai. Tačiau iki šiol jie buvo taikomi tam tikram produkto kiekiui, nepaisant poveikio aplinkai ir sukuriamos energijos vertės. Paradoksalu, kad šiuo metu taršiausi energijos šaltiniai apmokestinami mažiausiai, o biokuro mokesčiai yra vieni iš didžiausių energetikos produktams taikomų mokesčių.

Šiandieninė situacija neatitinka ES politinių įsipareigojimų  - transporto srityje plačiau naudoti atsinaujinančių išteklių energiją. Pertvarkius energijos apmokestinimą, ES mokesčių taisyklės atspindėtų numatytus politinius prioritetus. Tai būtų svari priemonė, skatinanti efektyvų energijos vartojimą ir remianti atsinaujinančius išteklius.

Kaip ir iki šiol, Europos mastu būtų nustatyti tik minimalūs tarifai. Konkrečius mokesčių dydžius nusistatytų šalys narės. Atsižvelgiant į socialinius aspektus, valstybės galėtų visiškai netaikyti mokesčių už namų ūkių šildymui vartojamą energiją, nepaisant energijos rūšies.

Siūlomi pakeitimai suteiktų galimybę valstybėms narėms pertvarkyti bendrą mokesčių struktūrą. Šalys galėtų taikyti pažangesnę mokesčių politiką, kuria remtų darbo vietų kūrimą ir užimtumą.

Komisijos pasiūlymą dabar svarstys Europos Parlamentas ir Taryba. Tikimasi, kad nauja tvarka įsigalios 2013 m. Direktyvoje numatytas ilgas dešimties metų pereinamasis laikotarpis (iki 2023 m.), per kurį verslas ir vartotojai galėtų prisitaikyti prie naujos apmokestinimo struktūros.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Taip pat: Memo/11/238

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią