This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Speeches mai 2011

Konferencia na vysokej úrovni so zameraním na začleňovanie Rómov pdf - 108 KB [108 KB] slovenčina (sk)

25/05/2011

Téma vystúpenia: Stratégia Európa 2020 význam inkluzívneho rastu, Košice.

More slovenčina (sk)

The Common Transparency Register pdf - 60 KB [60 KB]

10/05/2011

Opening Statement in the Plenary, European Parliament, Strasbourg

More

On administrative expenditure pdf - 61 KB [61 KB]

09/05/2011

SURE – Committee, European Parliament, Strasbourg.

More

Last update: 22/10/2014 |  Top