This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Práca pre bezpečnejšiu a lepšiu budúcnosť Európy

Pre budúcu prosperitu Európy je nevyhnutné, aby sme nadviazali na výsledky, ktoré pomohli, EÚ nastúpiť na cestu k oživeniu. Európski lídri musia túto dynamiku zachovať aj počas legislatívnej prestávky v dôsledku európskych volieb.

Dohoda o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií pre európske banky prijatá na decembrovom zasadnutí Európskej rady umožní, že sa mandáty budúceho Európskeho parlamentu a Komisie začnú v roku 2014 s fungujúcou bankovou úniou, povedal podpredseda Komisie Maroš Šefčovič poslancom Európskeho parlamentu 11. decembra počas diskusie pred začiatkom samitu.

Spolu s hlavnými reformami v oblasti správy hospodárskych záležitostí, ktoré EÚ prijala za posledných päť rokov, táto dohoda pomôže chrániť európske hospodárstva pred opätovnou hospodárskou krízou.

Ako však uviedol, dokončenie bankovej únie predstavuje len časť úsilia. „Náš model potrebujeme posilniť ešte presvedčivejším a koherentnejším systémom koordinácie hospodárskych politík v celej Európe, ktorý ide ruka v ruke s účinnou solidaritou“. Z tohto dôvodu bude Európska rada diskutovať o záväzných dohodách medzi členskými štátmi a Komisiou, ktorých cieľom bude podpora dokončenia reforiem a sprístupnenie dodatočného financovania, ktoré, ako uviedol podporedseda Šefčovič, by podporili „väčšiu odhodlanosť, zodpovednosť a implementáciu v prospech eurozóny a EÚ ako celku“.

Lídri EÚ budú takisto diskutovať o návrhoch na prehĺbenie bezpečnostnej a obrannej únie a zvážia rôzne spôsoby, ako môže Európa posilniť svoju schopnosť konať napriek všeobecnému znižovaniu rozpočtov. „Nemá zmysel, aby sme mali sedem modelov rovnakého vrtuľníka alebo šestnásť typov fregát slúžiacich na rovnaký účel, zatiaľ čo v USA majú len jeden“, povedal poslancom Európskeho parlamentu. „Ak nebudeme zdieľať naše prostriedky a vyvíjať spoločné normy, riskujeme stratu kritických odborných znalostí a autonómie.“

„Celoeurópsky prístup v oblasti obrany by takisto pomohol dosiahnuť väčšie úspory z rozsahu pre priemysel, ktorý priamo zamestnáva 400 000 ľudí a nepriamo vytvára ďalších 960 000 pracovných miest v Európe. Jeho obrat dosiahol 96 miliárd EUR v roku 2012 a export predstavoval v roku 2011 23 miliárd EUR v roku 2011,“ zdôraznil podpredseda Šefčovič.

Prejav v súvislosti s prípravou na zasadnutie Európskej rady (19. až 20. decembra 2013)

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok