This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Nulová chybovosť riadenia rozpočtu na administratívu EÚ

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič 2. decembra využil svoju prítomnosť na zasadnutí výboru Európskeho parlamentu pre ústavné veci, aby pripomenul poslancom EP, že riadenie rozpočtu na administratívu EÚ vykazuje nulovú chybovosť a aby zdôraznil niekoľko opatrení, ktorých cieľom je pomôcť pri znížení administratívnych nákladov a zlepšení riadenia.

Vo svojom prejave počas vypočutia o plnení rozpočtu EÚ na rok 2012 podpredseda Šefčovič privítal úzku spoluprácu s Európskym dvorom audítorov, ktorý podľa neho pomohol udržať ostražitosť Komisie a ďalších úradníkov EÚ a zabezpečil správne riadenie administratívneho rozpočtu EÚ. Poslancov tiež upozornil na rôzne prebiehajúce opatrenia zamerané na ďalšie zlepšovanie administratívy a zníženie nákladov vrátane reformy služobného poriadku EÚ a návrhy na zjednodušenie a harmonizáciu riadenia decentralizovaných agentúr, ktoré vykonávajú úlohy v mene Komisie.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok