This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Nadmerné zníženie výdavkov EÚ na administratívu "poškodí v prvom rade občanov“

Ako upozornil v stredu 6. februára podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, nadmerné a neprimerané škrty v rozpočte na administratívu EÚ, ktoré požadovali niektoré členské štáty, budú znamenať riziko pre celkový chod EÚ a pocítia ich v prvom rade občania.

Po diskusii v Európskom parlamente v Štrasburgu týkajúcej sa príprav na zasadnutie Európskej rady 7. – 8. februára, na ktorom sa rokovalo o dlhodobom rozpočte EÚ (známom ako viacročný finančný rámec, VFR), Šefčovič vo svojom vystúpení kritizoval „prehnaný“ dôraz niektorých členských štátov na administratívne škrty.

„Administratívne náklady predstavujú len 6 % VFR, čiže priveľmi sa na ne zameriavať je prehnané ,“ povedal. „V EÚ potrebujeme odbornú a nezávislú verejnú službu najvyššej kvality, ktorá bude geograficky vyvážená, keďže požiadavky na prácu sa neustále zvyšujú, a to v 23 jazykoch. Len náklady na preklad tvoria 15 % rozpočtu na administratívu!“

Šefčovič zdôraznil, že od úradníkov EÚ sa vyžaduje, aby vykonávali stále rôznorodejšiu a zložitejšiu prácu, napr. preskúmavali vnútroštátne rozpočty v rámci európskeho semestra, vyjednávali obchodné transakcie, bojovali v právnych sporoch na Európskom súdnom dvore.

„Členské štáty, spoločnosti a právnické firmy posielajú svojich najlepších ľudí, aby hájili ich záujmy v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu,  ale keď sa ich opýtate koľko zarábajú, nepovedia vám to! Môžem vás ubezpečiť, že ich plat je vyšší ako v domovskej krajine, pretože odráža ich kvalitu, jazykové znalosti a usilovnú prácu.“

Svoje vystúpenie ukončil výzvou, aby hlavy štátov a vlád nezničili „stroj EÚ“. Zdôraznil, že reforma verejnej služby v roku 2004 už priniesla kumulatívne úspory vo výške 10 mld. EUR, nové reformy predĺžia pracovný čas a vek odchodu do dôchodku bude vyšší ako vo väčšine členských štátov. Dodal, že navrhované škrty, ktoré sa týkajú viac ako 2 500 pracovných miest, predstavujú vyšší počet ako celkový počet zamestnancov Európskeho súdneho dvora.

„Chceme sa dostať do situácie, keď sa regionálny rozvoj oneskorí, zníži sa kvalita investícií EÚ, nič sa nebude prekladať a budeme čeliť právnej neistote kvôli tomu, že ESD bude zavalený nerozhodnutými právnymi spormi? Pre zanedbateľné úspory riskujeme vznik skutočných štrukturálnych škôd, ktoré budú mať vplyv predovšetkým na občanov!“

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok