This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

“Silnejšia Únia využívajúca potenciál zmlúv na maximum“

Vice-President Maroš Šefčovič

Európa urobí všetko pre to, aby zabezpečila lepšie hospodárske riadenie a návrat k hospodárskemu rastu, uviedol v utorok podpredseda Komisie Maroš Šefčovič.  

„Aké sú ďalšie kroky, ktoré je potrebné podniknúť, ak chceme mať silnejšiu Európu, a kam až môžeme zájsť? Pravdupovediac, moje skúsenosti z posledných dvoch rokov naznačujú, že možnosti sú neobmedzené," povedal delegátom na konferencii Step up for Europe (Zvýšené úsilie v záujme Európy), ktorú zorganizoval Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli.  

„Musíme konať teraz – potrebujeme stabilizovať eurozónu, vymaniť sa z krízy, skonsolidovať hospodárske riadenie a podporiť rast a zamestnanosť. Toto budú hlavné priority Komisie po zvyšok jej mandátu. Som presvedčený, že skutočným vysvedčením tejto Komisie bude: silnejšia Únia využívajúca potenciál zmlúv na maximum," skonštatoval podpredseda Šefčovič. 

Varoval pred „flirtovaním“ s medzivládnym prístupom, zdôrazňujúc, že komunitárny prístup sprevádzaný celoeurópskymi opatreniami EÚ koordinovanými Európskou komisiou a podporený všetkými členskými štátmi je jediným spôsobom ako dosiahnuť tieto ciele.

Pre budúci rozvoj európskej integrácie je nevyhnutné, aby Európa vyšla z krízy posilnená: federácia národných štátov, ktorú začiatkom septembra navrhol predseda José Manuel Barroso vo svojom prejave o stave Únie, prinesie vhodný politický rozmer pre nové európske štruktúry pre hospodársku, menovú, rozpočtovú a fiškálnu integráciu. „Nový Európsky parlament a Komisia budú mať politickú úlohu uviesť ich do praxe“, uviedol podpredseda Šefčovič.   

„Či toho budú schopní, bude v prevažnej miere závisieť od celkovej politickej atmosféry v EÚ – a táto bude naopak závisieť od toho, či sa podarí naše súčasné poslanie“ podporiť tvorbu hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok