This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Informačné technológie zjednodušujú každodenný život – e-Komisia 2012 – 2015

Iniciatíva Európskej komisie Digitálna agenda pre Európu je ambiciózny program zameraný na pomoc európskym občanom pri využívaní mnohých výhod moderných technológií – od prístupu k online obsahu až po služby elektronického bankovníctva a e-obchodu. V rámci svojich úloh pri plnení cieľov digitálnej agendy Komisia uviedla vlastný akčný program v oblasti informačných technológií na roky 2012 – 2015 nazvaný e-Komisia.“

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič ako komisár zodpovedný za služby informačných technológií v rámci Komisie privítal nový akčný plán, ktorý sa začal v priebehu leta. „Podobne ako zvyšok digitálneho programu je akčný plán e-Komisia určený na zjednodušenie života pre používateľov, účinné a efektívne využívanie zdrojov, zaistenie bezpečnosti a ochrany súkromia občanov a podnikov a na presadzovanie zásady otvorenosti a opakovanej využiteľnosti,“ povedal.

Akčný plán má pomôcť rozvoju digitálnych služieb a riešení v rôznych oblastiach, ktoré úzko súvisia so širokou sférou európskej verejnej správy. Patrí k nim pomoc pri odstraňovaní bariér medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy v Európe využitím IT, zlepšenie transparentnosti a prístupu k informáciám a zníženie administratívnej záťaže pre občanov a podniky. Takisto prispeje k posilneniu bezpečnosti IT Komisie a uľahčí harmonizáciu systémov IT prostredníctvom využitia inovačných technológií.

Cieľom je, aby sa prostredníctvom tohto nového akčného programu Komisia stala lídrom v oblasti poskytovania elektronických služieb pre používateľov a IT riešení na podporu politík EÚ.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok