This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Nový portál transparentnosti uľahčí vyhľadávanie informácií

Portál transparentnosti

Nový portál transparentnosti, ktorý vo štvrtok uviedol podpredseda Maroš Šefčovič, ešte viac uľahčí vyhľadávanie informácií o rozhodovaní v Európskej komisii. Nová stránka má jednoduchú navigáciu a prvýkrát združuje rôzne prístupové miesta k rôznym informáciám a dokumentom.

Portál funguje ako okno k celej škále nástrojov vytvorených za posledné roky s cieľom uľahčiť verejnú kontrolu a zlepšiť schopnosť občanov uplatňovať svoje práva. Je navrhnutý tak, aby slúžil ako jednotné kontaktné miesto poskytujúce rýchly a priamy prístup k informáciám o právnych predpisoch, posúdeniach vplyvu, odborných skupinách a poradných výboroch, konzultáciách, zastúpení záujmových skupín a lobingu, prístupe k dokumentom a o príjemcoch finančných prostriedkov EÚ.

Maroš Šefčovič uviedol: „Komisia zohráva vedúcu úlohu v úsilí o väčšiu otvorenosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu v EÚ. Ešte veľa vecí v tejto oblasti však môžeme zlepšiť. Počúvli sme tých, ktorí mnohé naše nástroje transparentnosti používajú. Ich spoločnou výčitkou je, že tieto nástroje sú roztratené po celej webovej stránke Europa a niekedy ich je ťažké nájsť. Portál transparentnosti prináša všetky tieto nástroje a oveľa viac súvisiacich informácií na správnom mieste.“

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok