This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Európa potrebuje na prekonanie krízy silnú verejnú správu

VP Šefčovič

Viac než kedykoľvek predtým potrebuje EÚ obetavú, účinnú a účelnú verejnú správu, ktorá bude navrhovať riešenia problémov a dozerať na ich plnenie. To je hlavné posolstvo prejavu podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, ktorý predniesol v utorok v Európskom parlamente v Štrasburgu, kde sa zúčastnil na konferencii o verejnej správe usporiadanej francúzskou vysokou školou Ecole Nationale d'Administration (ENA), na ktorej študovala väčšina francúzskej politickej elity.

Konferencia, ktorá sa časovo zhodovala s vydaním knihy o národnej a Európskej verejnej správe, kde má svoj príspevok aj podpredseda Šefčovič, bola preňho príležitosťou, aby obhájil prácu európskej verejnej služby a vyjadril jej podporu a aby pripomenul poslancom EP a ďalším delegátom svoje návrhy na reformu správy EÚ zohľadňujúcu súčasnú hospodársku situáciu.

Vo svojej prezentácii prednesenej vo francúzštine sa podpredseda Šefčovič vrátil k svojmu prejavu z 10. mája v Bruseli, v ktorom sa pokúsil potlačiť niekoľko mýtov o úradníkoch EÚ, a zdôraznil, že správa EÚ prešla reformou len nedávno v roku 2004 a je jednou z najštíhlejších a najúčinnejších administratív v Európe.

Uznal však aj potrebu ešte väčšej účinnosti a pripomenul delegátom, že reformy, ktoré navrhuje a ktorých súčasťou je zníženie počtu zamestnancov o 5 %, dlhšie úradné hodiny, neskorší odchod do dôchodku a kratšia dovolenka, pomôžu dosiahnuť do roku 2020 úspory vo výške 1 miliardy eur z celkového rozpočtu administratívy EÚ predstavujúceho 8,3 miliardy eur ročne. Táto suma predstavuje približne 6 % z ročného rozpočtu EÚ vo výške 130 miliárd eur.

Prejav: „La fonction publique européenne: mythes, réalités et perspectives

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok