This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Medziinštitucionálna diskusia na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu

Maroš Šefčovič

Na aprílovom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, ktoré sa konalo v Štrasburgu, bol prítomný aj podpredseda Komisie Maroš Šefčovič. V stredu sa zapojil do radu stretnutí s poslancami Parlamentu o dôležitých medziinštitucionálnych záležitostiach.

Podpredseda Šefčovič najprv absolvoval svoje pravidelné stretnutie s dánskym ministrom pre európske záležitosti Nicolaiom Wammenom, ktorý reprezentuje súčasné predsedníctvo EÚ. Debatovali o viacerých spoločných témach, najmä o reforme agentúr EÚ.

Potom sa v rámci kolégia Komisárov zúčastnil diskusie o novom oznámení pre rast a pracovné miesta v Grécku, v ktorom Komisia hodnotí úsilie gréckej vlády a obyvateľstva, a zároveň poukazuje na 30 kľúčových opatrení na stimuláciu rastu, tvorbu pracovných miest a zmiernenie sociálnych dôsledkov krízy.

Nasledovali stretnutia s poslancami Európskeho parlamentu. S poslancom Davidom Martinom zo Spojeného kráľovstva sa rozprával o jeho správe o vyšetrovacích komisiách a osobitne o úlohe zamestnancov verejnej služby EÚ. So španielskym poslancom Miguelom Angelom Martinez-Martinezom diskutoval o vzťahoch s národnými parlamentmi.

Posledné stretnutie tohto rušného dňa v Štrasburgu sa zameralo na hodinu otázok pre Komisiu, ktorá je pravidelnou súčasťou plenárnych zasadnutí a umožňuje poslancom položiť komisárom otázku z akejkoľvek oblasti. Podpredseda Šefčovič sa stretol s britským poslancom Edwardom Macmillan-Scottom, podpredsedom Európskeho parlamentu zodpovedným za hodinu otázok, a spolu debatovali o návrhoch na zefektívnenie tejto časti plenárneho zasadnutia s cieľom zvýšiť transparentnosť a zlepšiť spoluprácu medzi týmito dvoma inštitúciami.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok