This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Bezhraničné eGovernment služby pre európskych občanov

Bezhraničné eGovernment služby pre európskych občanov

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa zúčastnil 6. ministerskej konferencie k eGovernmentu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17.-18. novembra 2011 v Poznani.

V rámci konferencie pod názvom “Bezhraničné eGovernment služby pre európskych občanov”  sa podpredseda EK aktívne zapojil do rokovaní v rámci okrúhleho stola venovaného stratégiám na zlepšenie interoperability medzi verejnou správou v členských krajinách EÚ  s cieľom uľahčiť a sprístupniť cezhraničné elektronické služby občanom.

Spolu so zvyšujúcou sa mobilitou občanov rastie aj ich záujem o elektronické verejné služby, ktoré značne uľahčujú ich život z hľadiska práce, štúdia či cestovania v rámci EÚ. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zabezpečiť interaktívnu spoluprácu verejnej správy  v členských krajinách EÚ, ktorá umožní prekonať existujúce prekážky v oblasti interoperability elektronických  služieb.

Podpredseda EK M. Šefčovič spolu s ďalšími účastníkmi okrúhleho stola prediskutoval možnosti ďalšieho zlepšenia spolupráce medzi verejnou správou EÚ a spôsoby implementácie interoperabilných riešení s cieľom ďalšieho rozvoja elektronických služieb pre občanov.

See also: eGovernment events and a video

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok