This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Sympózium Európskej komisie k bezpečnostným otázkam

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa 20. októbra 2011 v Bruseli zúčastnil 6. ročníka Sympózia k bezpečnostným otázkam. V duchu motta tohtoročnej edície " Bezpečnosť – staré a nové výzvy", podpredseda EK vo svojom príhovore podčiarkol dynamickú povahu bezpečnostných výziev, s ktorými sa v súčasnosti stretávame.

Nové hrozby typu kybernetických útokov a  sociálnych nepokojov spôsobených pretrvávajúcimi hospodárskymi problémami sú na vzostupe a je jasné, že Európska komisia musí z hľadiska svojej bezpečnostnej politiky zachovať vysoký štandard, s cieľom dostatočnej ochrany svojich zamestnancov ale aj vzhľadom na zodpovednosť k vonkajším partnerom, uviedol M. Šefčovič.

Bezpečnostné sympózium ďalej pokračovalo sériou externých prednášok  na aktuálne témy súvisiace s európskou bezpečnostnou politikou s cieľom poskytnúť účastníkom globálny pohľad na vyvíjajúce sa bezpečnostné prostredie.

Sympózium bolo určené pre bezpečnostný personál európskych inštitúcií, agentúr, stálych zastúpení a predstaviteľov členských krajín EÚ.  Na 6.  ročník Bezpečnostného sympózia sa zaregistrovalo viac než 250 účastníkov.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok