This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Stretnutie s grémiom Výboru regiónov

Stretnutie s grémiom Výboru regiónov

4. október 2010 – Podpredseda Komisie M. Šefčovič sa zúčastnil schôdze grémia Výboru regiónov, na ktorej predniesol reč o subsidiarite a viacúrovňovom riadení, po ktorom nasledovala živá diskusia s publikom. Maroš Šefčovič vo svojom prejave zdôraznil, že Výbor regiónov je v prípade aktívnej implementácie viacúrovňového riadenia inšpiratívnym príkladom a pripomenul, že Komisia zdieľa názor, podľa ktorého si najmä implementácia stratégie Európa 2020 vyžaduje viac vlastnej zodpovednosti a partnerstva. Maroš Šefčovič uvítal, že debata o princípoch subsidiarity a proporcionality bude obohatená o nové ustanovenia Lisabonskej zmluvy a uviedol, že vďaka podpore a expertíze Výboru regiónov sa zlepší analýza regionálnych aspektov v hodnoteniach vplyvu.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok