This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Podpredseda Európskej komisie M. Šefčovič dnes v Poľsku predstavil Pracovný program EK na rok 2010 a s partnermi prediskutoval aktuálne inštitucionálne otázky súvisiace s post-lisabonskou érou

Vice-President Maroš Šefčovič in Poland to present Commission's 2010 Work Programme and discuss EU's post-Lisbon Treaty institutional set-up

 

V rámci plánovaných pravidelných návštev národných parlamentov členských krajín dnes podpredseda EK M. Šefčovič zavítal do Poľska. Počas rokovania v poľskom Senáte M. Šefčovič predstavil partnerom Pracovný program EK na rok 2010 a zdôraznil význam Stratégie EÚ 2020 z hľadiska zabezpečenia úspešného  a stabilného vyvedenia únie z hospodárskej krízy. Popoludní podpredseda EK navštívil Výbor pre EÚ záležitosti.

 

Na pôde Sejmu vyzdvihol pozitívny účinok Lisabonskej zmluvy na národné parlamenty, ktoré po jej schválení  prostredníctvom tzv. "subsidiarity check" mechanizmu posilnili svoju strategickú úlohu v rámci európskeho rozhodovacieho mechanizmu. Počas jednodňovej návštevy sa M. Šefčovič ďalej stretol  s predsedom poľského Senátu B. Borusewiczom, podpredsedom Senátu S. Niesiolowskim a štátnym tajomníkom MZV pre EÚ záležitosti M. Dowgielewiczom. Podpredseda EK partnerov počas bilaterálnych rozhovorov informoval o  prioritách personálnej politike Európskej komisie , medzi ktoré patrí aj naplnenie preferenčných kvót na pracovné pozície v štruktúrach EK pre 12 nových členských krajín EÚ vrátane Poľska.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok