This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Hlavné správy máj 2010

Maroš Šefčovič bude v Madride diskutovať o Lisabonskej zmluve a politických prioritách novej Komisie

31/05/2010

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič navštívi v dňoch 31. 5. – 1. 6. Madrid, kde predstaví politické priority novej Komisie a zúčastní sa diskusií o otázkach súvisiacich s implementáciou Lisabonskej zmluvy a demokratickými zlepšeniami, ktoré z nej vyplývajú.V pondelok prednesie príhovor v rámci iniciatívy Forum Europa (Nueva Economia) o Lisabonskej zmluve a európskej iniciatíve občanov.Zúčastní sa aj stretnutia Konferencie výborov pre európske záležitosti, ktorá združuje výbory pre európske záležitosti národných parlamentov členských štátov.Maroš Šefčovič sa okrem iných osobností stretne aj s týmito vedúcimi predstaviteľmi španielskej vlády: Maria Teresa Fernandez de la Vega, podpredsedníčka vlády zodpovedná za španielske predsedníctvo, Diego Lopez Garrido, minister pre otázky EÚ, a Francisco Javier Rojo, predseda španielskeho Senátu.

Viac

Ďalšie prijímanie zamestnancov na posilnenie vyššieho manažmentu Komisie

27/05/2010

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu, dnes vyhlásil výberové konanie na miesta štyroch zástupcov generálneho riaditeľa, ktorého sa môžu zúčastniť príslušníci troch členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 (Lotyšsko, Litva a Malta). Hoci sa už dosiahli celkové ciele stanovené pre obsadenie miest vyšších manažérov príslušníkmi nových členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, pre tieto tri členské štáty sa zatiaľ nedosiahli individuálne indikatívne ciele. Po dnes uverejnenom oznámení o výberovom konaní bude v nasledujúcich dňoch v dvoch vlnách nasledovať vyhlásenie dvoch výberových konaní na miesta vo vyššom manažmente, resp. na miesto na úrovni riaditeľa a hlavného poradcu, ktorých sa môžu zúčastniť príslušníci šiestich členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v rokoch 2004 a 2007 (Bulharsko, Česká republika, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko).

Viac

Komisia, Parlament a Rada pokročili v rozhovoroch o európskych agentúrach a schválili cestovnú mapu pre ich ďalšie napredovanie

19/05/2010

Politickí lídri z Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie sa rok po otvorení diskusie na tému fungovania európskych agentúr stretli 19. mája 2010 v Štrasburgu, aby zhodnotili aktuálny stav rozhovorov a aby sa dohodli na cestovnej mape pre ich ďalšie napredovanie.  Všetky tri inštitúcie sa zaviazali hľadať spoločné riešenia na zlepšenie činnosti agentúr v roku 2011.

Viac

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič otvoril konferenciu predsedov národných parlamentov

14/05/2010

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič otvoril v piatok 14. mája v Štokholme konferenciu predsedov národných parlamentov. Na tomto podujatí sa stretli zástupcovia štyridsiatich komôr národných parlamentov z celej EÚ, predseda Európskeho parlamentu a predstavitelia parlamentov kandidátskych krajín. Podpredseda Šefčovič vyzdvihol pokrok európskych inštitúcií, ktorým sa čoraz viac darí priblížiť sa realite členských štátov – jedným z výsledkov je každodenná diskusia o európskych záležitostiach v národných parlamentoch.
Zároveň podčiarkol, že takáto situácia je štandardom, keďže gro legislatívy, ktorá má vplyv na život bežných občanov, vychádza z európskych právnych predpisov. Lisabonská zmluva poskytuje národným parlamentom nástroj na ovplyvnenie tvorby právnych predpisov EÚ. Podpredseda Šefčovič vyzval predsedov parlamentov, aby využili túto možnosť a priblížili Európu občanom.

 

Viac

MAROŠ ŠEFČOVIČ UVÍTAL POKROK PROGRAMU EURÓPA 2020, KTORÉHO CIEĽOM JE UDRŽATEĽNÝ HOSPODÁRSKY RAST

11/05/2010

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič dnes vyzdvihol úspešné závery stretnutia Rady pre všeobecné záležitosti v Bruseli, na ktorom zastupoval Komisiu.Rada, ktorej predsedal španielsky minister zahraničných vecí Miguel Angel Moratinos, sa stretla, aby pripravila podklady na júnový európsky samit, v rámci ktorého sa má prijať stratégia Európa 2020. Cieľom tejto stratégie je urýchlenie obnovy európskeho hospodárstva po hospodárskej kríze a vybudovanie základov pre budúci udržateľný rast.

Viac

„Deň otvorených dverí“ sídla Komisie – budovy Berlaymont v Bruseli.
Oslavy 60. výročia Schumanovej deklarácie

07/05/2010

Účasť Maroša Šefčoviča na oslavách 60. výročia Schumanovej deklarácie.
Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič a predseda Parlamentu Jerzy Buzek sa v deň Európy 9. mája zúčastnia na oslavách 60. výročia deklarácie Roberta Schumana, ktoré sa budú konať v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Oslavy za účasti približne 800 mladých ľudí vyvrcholia na poludnie vztýčením európskej vlajky za zvuku európskej hymny. Neskôr poobede je naplánovaný futbalový zápas, ktorý organizuje európska futbalová asociácia UEFA s mestom Štrasburg.

Viac

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok