This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Curriculum vitae

Maroš ŠEFČOVIČ

Národnosť:

Slovenská
Dátum a miesto narodenia:
24. 7. 1966 v Bratislave
Stav:Ženatý, 3 deti

Vzdelanie/Štúdium/Kurzy:

1984 - 1985Ekonomická univerzita Bratislava, Slovenská republika
1985 - 1990Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov
1990Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (JUDr.)
1990Université d´Eté de Perpignan, Francúzsko
1991Stanford University, Hoover Institution, Stanford, USA
1992L´Alliance française, Harare, Zimbabwe
1996Salzburg Seminar, Salzburg, Rakúsko
1996 - 2000

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (medzinárodné/európske právo – PhD.)

2000Ulpan Akiva, Netanya, Izrael
2000Dale Carnegie Associates, Tel Aviv, Izrael

Profesionálna kariéra:

1990Poradca štátneho tajomníka ministra zahraničných vecí, MZV ČSFR
1991 - 1992Tretí tajomník a konzul, Veľvyslanectvo ČSFR, Harare, Zimbabwe
1992Druhý tajomník a zástupca vedúceho zastupiteľského úradu, Veľvyslanectvo ČSFR, Ottawa, Kanada
1995Odbor krajín EÚ a NATO, MZV SR
1996Zástupca riaditeľa Odboru krajín EÚ a NATO
1997Zástupca riaditeľa Kancelárie ministra zahraničných vecí SR
1998Riaditeľ Kancelárie ministra zahraničných vecí SR
1998Zástupca vedúceho Misie SR, Radca, Misia SR pri ES, Brusel, Belgicko
1999Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, Veľvyslanectvo SR Tel Aviv, Izrael
2002Generálny riaditeľ, Sekcia bilaterálnej spolupráce, MZV SR
2003Generálny riaditeľ, Sekcia EÚ záležitostí, MZV SR
2004Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, Stály predstaviteľ SR pri EÚ, Brusel, Belgicko
01.10.2009 -
08.02.2010
člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež

09.02.2010 -

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za medzi-inštitucionálne vzťahy a administratívnu

16.10.2012-
28.11.2012

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za medzi-inštitucionálne vzťahy a administratívu, zdravotníctvo a spotrebiteľskú politiku (dočasná funkcia)

24.05.2014

Zvolený za poslanca Európskeho parlamentu, s najvyšším počtom preferenčných voličských hlasov zo všetkých slovenských kandidátov


Iné:

Publikácie
Európske právo – Vybrané kapitoly (160s.)

S dvojkrížom uprostred hviezd – zhrnutie pôsobenia na pozícii podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu v rokoch 2010-2014 (65s.)

Ceny
Medaila Chatama Sofera za podporu slovensko-izraelských vzťahov
Jazykové znalosti
anglický, francúzsky, ruský, nemecký jazyk
Záujmy
šport (tenis, jogging, lyžovanie), biografie
Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok