Επιστολές του προέδρου Μπαρόζο περί ανάθεσης αποστολής στους προτεινόμενους Επιτρόπους


Τα ακόλουθα κείμενα είναι σε μορφή pdf. Για να τα δείτε στην οθόνη σας χρειάζεστε το Adobe Acrobat Reader.

Αρχή σελίδας